Axenda do Parlamento de Galicia

» Ir á data actual

 

Eventos do día 25 de abril de 2018

09:45 - Presidentes de Comisións

10:45 - Mesa da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

11:00 - Mesa da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

11:00 - Mesa da Comisión 1ª Institucional de Administración Xeral, Xustiza e Interior

12:00 - Mesa da Comisión 4ª, Educación e Cultura

13:00 - Mesa da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes