saltar ao contido

Asistencias de Miguel Tellado Filgueira

Asistencias da actual lexislatura

Xunta de Portavoces

Outubro de 2016
Venres
28
13:30
Decembro de 2016
Sábado
03
11:30
Martes
20
11:30
Xaneiro de 2017
Martes
10
11:30
Martes
17
11:30
Febreiro de 2017
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30
Marzo de 2017
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30
Abril de 2017
Martes
18
11:30
Maio de 2017
Martes
02
11:30
Martes
16
11:30
Setembro de 2017
Martes
05
11:30
Mércores
27
18:30
Outubro de 2017
Martes
10
11:30
Luns
16
18:45
Venres
20
11:30
Martes
31
11:30
Novembro de 2017
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30
Decembro de 2017
Mércores
13
11:30
Febreiro de 2018
Martes
13
11:30
Marzo de 2018
Martes
13
11:30
Abril de 2018
Martes
03
11:30
Venres
13
13:00
Martes
17
11:30
Maio de 2018
Mércores
02
11:30
Martes
29
11:30
Xuño de 2018
Martes
12
11:30
Xullo de 2018
Martes
03
11:30
Setembro de 2018
Martes
04
11:30
Martes
18
11:30
Outubro de 2018
Xoves
11
10:45
Martes
16
10:00
Venres
19
11:30
Martes
30
11:00
Novembro de 2018
Martes
13
11:30
Martes
27
11:30
Decembro de 2018
Mércores
12
11:30
Xoves
27
12:30
Xaneiro de 2019
Martes
22
11:30
Febreiro de 2019
Martes
05
11:30
Martes
19
11:30
Marzo de 2019
Martes
05
11:30
Mércores
20
10:00
Abril de 2019
Martes
02
11:30
Martes
09
09:30
Martes
23
11:30
Martes
30
09:15
Maio de 2019
Luns
06
18:45
Martes
21
11:30
Xuño de 2019
Martes
04
11:30
Martes
18
11:30
Xullo de 2019
Martes
02
11:30
Venres
26
11:30
Mércores
31
13:45
Setembro de 2019
Martes
03
11:30
Martes
17
11:30
Outubro de 2019
Martes
01
11:30
Martes
15
11:30
Sábado
19
11:30
Decembro de 2019
Luns
02
10:00
Xoves
12
11:30
Xaneiro de 2020
Martes
21
11:30
Martes
28
09:15
Febreiro de 2020
Martes
11
11:30

Pleno do Parlamento

Outubro de 2016
Venres
21
10:00
Novembro de 2016
Martes
08
09:30
Xoves
10
11:30
Martes
15
12:30
Martes
22
17:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2016
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Xuño de 2017
Martes
20
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xaneiro de 2018
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Febreiro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Marzo de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Abril de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Maio de 2018
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xuño de 2018
Martes
05
10:00
Mércores
06
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xullo de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Setembro de 2018
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Outubro de 2018
Martes
09
10:00
Xoves
11
11:00
Martes
16
12:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Novembro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Luns
19
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Decembro de 2018
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
18
10:00
Mércores
19
10:00
Xaneiro de 2019
Martes
29
10:00
Mércores
30
10:00
Febreiro de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Marzo de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Abril de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Luns
29
16:00
Luns
29
16:40
Martes
30
10:00
Maio de 2019
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xuño de 2019
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Martes
25
10:10
Mércores
26
10:00
Xullo de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Mércores
31
11:00
Setembro de 2019
Martes
10
10:00
Mércores
11
09:20
Mércores
25
10:00
Venres
27
11:00
Outubro de 2019
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Novembro de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Luns
18
10:00
Martes
19
00:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Decembro de 2019
Martes
03
10:00
Mércores
04
10:00
Martes
17
00:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Xaneiro de 2020
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Febreiro de 2020
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00

Deputación Permanente

Xullo de 2017
Venres
28
12:00
Agosto de 2017
Martes
29
12:05
Agosto de 2018
Xoves
30
12:00
Xullo de 2019
Luns
29
13:00
Marzo de 2020
Venres
06
12:00
Xoves
26
12:00
Abril de 2020
Venres
03
11:00
Mércores
22
10:00
Mércores
29
10:00
Maio de 2020
Xoves
07
11:00
Mércores
13
10:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Novembro de 2016
Mércores
02
11:40
Febreiro de 2017
Venres
03
10:30

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Decembro de 2016
Luns
12
16:35
Xoves
15
11:10
Xaneiro de 2017
Venres
27
11:40
Outubro de 2017
Venres
27
10:05
Novembro de 2017
Luns
06
10:00
Luns
06
16:05
Decembro de 2017
Luns
11
11:35
Luns
11
13:00
Setembro de 2018
Venres
28
10:30
Outubro de 2018
Venres
26
12:30
Luns
29
16:30
Martes
30
10:00
Mércores
31
12:30
Novembro de 2018
Luns
05
12:05
Luns
05
16:00
Decembro de 2018
Venres
07
10:00
Luns
10
11:30
Outubro de 2019
Xoves
24
16:00
Mércores
30
12:30
Decembro de 2019
Luns
09
11:30

Ponencia PL orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2019

Novembro de 2018
Martes
27
10:00

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Novembro de 2016
Mércores
02
12:40
Decembro de 2016
Xoves
22
10:35
Xaneiro de 2017
Martes
17
10:35
Febreiro de 2017
Xoves
09
10:35
Xoves
16
10:35
Xoves
23
10:35
Marzo de 2017
Xoves
09
16:00
Xoves
23
16:05
Mércores
29
10:35
Abril de 2017
Martes
11
10:35
Maio de 2017
Xoves
04
16:00
Setembro de 2017
Xoves
14
16:05
Mércores
20
10:35
Outubro de 2017
Xoves
19
16:00
Novembro de 2017
Xoves
09
16:00
Mércores
15
10:30
Mércores
29
10:30
Decembro de 2017
Mércores
13
10:30
Febreiro de 2018
Mércores
14
10:34
Xoves
22
16:05
Mércores
28
10:30
Marzo de 2018
Venres
09
10:30
Xoves
15
16:00
Martes
27
10:30
Abril de 2018
Xoves
12
10:30
Mércores
18
10:30
Xoves
26
16:00
Maio de 2018
Mércores
02
10:30
Mércores
16
10:30
Mércores
30
10:35
Xuño de 2018
Mércores
13
10:35
Xoves
21
10:35
Mércores
27
10:30
Xullo de 2018
Mércores
04
10:30
Xoves
12
10:35
Outubro de 2018
Mércores
03
10:30
Novembro de 2018
Mércores
14
10:30
Mércores
28
10:30
Decembro de 2018
Xoves
20
10:35
Xaneiro de 2019
Mércores
16
16:05
Mércores
23
10:30
Febreiro de 2019
Mércores
06
10:30
Mércores
20
10:30
Marzo de 2019
Xoves
07
10:35
Mércores
20
10:30
Xoves
28
16:00
Abril de 2019
Xoves
04
10:30
Xoves
11
10:30
Maio de 2019
Xoves
02
10:30
Xoves
09
10:30
Xuño de 2019
Xoves
13
10:30
Mércores
19
10:35
Xullo de 2019
Martes
02
10:30
Xoves
11
10:40
Setembro de 2019
Mércores
04
10:35
Xoves
12
10:35
Xoves
19
10:30
Outubro de 2019
Xoves
03
10:30
Xoves
10
10:35
Novembro de 2019
Xoves
14
10:30
Xoves
28
10:30
Decembro de 2019
Xoves
12
10:35
Xoves
19
10:35
Xaneiro de 2020
Xoves
23
10:35

Mesa da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Decembro de 2016
Mércores
14
13:00
Febreiro de 2017
Luns
06
12:30
Xoves
09
12:30
Xoves
16
12:30
Marzo de 2017
Mércores
01
11:30
Luns
13
10:15
Xoves
23
17:30
Abril de 2017
Martes
04
12:00
Luns
24
10:15
Maio de 2017
Xoves
04
19:00
Xoves
11
19:00
Setembro de 2017
Mércores
06
11:00
Mércores
13
11:00
Mércores
20
13:00
Outubro de 2017
Luns
02
11:00
Novembro de 2017
Xoves
02
12:00
Xoves
09
18:30
Martes
21
13:00
Decembro de 2017
Martes
05
12:00
Mércores
13
13:30
Xaneiro de 2018
Martes
09
11:15
Mércores
24
11:00
Febreiro de 2018
Luns
12
09:15
Mércores
14
14:00
Xoves
22
18:00
Marzo de 2018
Mércores
21
13:00
Abril de 2018
Martes
03
12:15
Mércores
18
12:00
Mércores
25
11:00
Maio de 2018
Martes
08
13:00
Martes
22
11:30
Xuño de 2018
Mércores
13
12:00
Xoves
21
14:00
Xullo de 2018
Mércores
04
14:30
Agosto de 2018
Xoves
30
13:00
Setembro de 2018
Mércores
12
12:00
Mércores
26
10:30
Outubro de 2018
Martes
30
12:00
Novembro de 2018
Xoves
08
11:30
Mércores
21
12:30
Decembro de 2018
Mércores
05
13:15
Xaneiro de 2019
Xoves
10
12:30
Mércores
16
15:45
Mércores
30
11:00
Febreiro de 2019
Mércores
06
12:00
Mércores
27
11:00
Marzo de 2019
Martes
12
12:30
Xoves
28
18:00
Abril de 2019
Xoves
04
13:30
Xoves
11
12:30
Martes
23
11:00
Maio de 2019
Xoves
02
12:30
Mércores
29
12:45
Xuño de 2019
Xoves
13
00:00
Setembro de 2019
Mércores
04
00:00
Mércores
25
17:00
Outubro de 2019
Martes
15
13:00
Novembro de 2019
Mércores
20
11:00
Decembro de 2019
Martes
03
10:15
Xoves
12
13:20
Xaneiro de 2020
Mércores
08
13:00
Febreiro de 2020
Mércores
05
12:00

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Novembro de 2016
Mércores
02
12:45
Decembro de 2016
Venres
02
10:35
Xaneiro de 2017
Mércores
18
16:05
Febreiro de 2017
Mércores
01
16:00
Mércores
15
16:00
Marzo de 2017
Xoves
02
10:35
Xoves
16
16:00
Abril de 2017
Xoves
06
10:30
Xoves
20
10:35
Setembro de 2017
Mércores
06
10:30
Xoves
21
16:00
Outubro de 2017
Luns
02
10:35
Luns
09
10:30
Novembro de 2017
Xoves
23
16:00
Decembro de 2017
Venres
15
10:30
Xaneiro de 2018
Martes
30
10:35
Febreiro de 2018
Xoves
15
10:35
Luns
26
10:30
Marzo de 2018
Xoves
15
10:35
Mércores
28
10:35
Abril de 2018
Xoves
26
10:35
Maio de 2018
Martes
29
10:30
Xuño de 2018
Venres
15
10:30
Xoves
28
10:35
Setembro de 2018
Xoves
06
10:30
Xoves
20
10:35
Outubro de 2018
Xoves
04
10:35
Xoves
18
10:35
Novembro de 2018
Xoves
08
10:30
Xoves
22
10:30
Decembro de 2018
Mércores
12
10:40
Xaneiro de 2019
Luns
21
10:30
Febreiro de 2019
Martes
05
10:30
Martes
19
10:30
Marzo de 2019
Xoves
21
10:35
Abril de 2019
Mércores
03
10:35
Xuño de 2019
Mércores
05
10:30
Xoves
27
10:30
Setembro de 2019
Xoves
05
10:35
Martes
17
10:35
Outubro de 2019
Mércores
02
10:35
Novembro de 2019
Mércores
06
10:30
Decembro de 2019
Mércores
11
10:35
Xaneiro de 2020
Xoves
30
10:30
Febreiro de 2020
Xoves
06
10:30

Ponencia PPL de fomento da implantación de iniciativas empresariais

Outubro de 2017
Luns
02
13:30
Martes
03
13:00
Xoves
05
13:30

Comisión do Regulamento

Novembro de 2016
Mércores
02
10:30

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Xaneiro de 2019
Xoves
31
10:30
saltar ao pe de páxina