saltar ao contido

Asistencias de Jose Alberto Pazos Couñago

Asistencias da actual lexislatura

Xunta de Portavoces

Marzo de 2022
Martes
01
10:00
Xuño de 2022
Martes
07
11:30
Martes
21
11:30
Xullo de 2022
Martes
05
11:30
Venres
29
11:00
Novembro de 2022
Martes
15
11:30
Xaneiro de 2023
Martes
31
11:30

Pleno do Parlamento

Agosto de 2020
Venres
07
11:00
Setembro de 2020
Martes
01
09:30
Xoves
03
11:30
Martes
08
12:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Outubro de 2020
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Novembro de 2020
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Decembro de 2020
Mércores
09
10:00
Xoves
10
10:00
Luns
21
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xaneiro de 2021
Martes
26
00:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Febreiro de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Marzo de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Abril de 2021
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Maio de 2021
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Xuño de 2021
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Agosto de 2021
Martes
03
10:30
Setembro de 2021
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Outubro de 2021
Mércores
13
10:00
Venres
15
11:00
Martes
26
00:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Novembro de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Luns
22
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Decembro de 2021
Xoves
09
10:00
Venres
10
10:00
Domingo
19
12:30
Martes
21
00:00
Mércores
22
10:00
Xaneiro de 2022
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Febreiro de 2022
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Marzo de 2022
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Abril de 2022
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Maio de 2022
Martes
10
09:30
Xoves
12
09:30
Martes
24
00:00
Martes
24
16:00
Mércores
25
10:00
Xuño de 2022
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xullo de 2022
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Agosto de 2022
Mércores
03
11:00
Setembro de 2022
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Outubro de 2022
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
18
10:00
Mércores
19
10:00
Novembro de 2022
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Luns
21
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2022
Xoves
01
10:00
Venres
02
10:00
Martes
20
10:00
Martes
20
14:50
Mércores
21
10:00
Xaneiro de 2023
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2023
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2023
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00

Deputación Permanente

Xullo de 2020
Venres
31
12:30
Xaneiro de 2021
Xoves
14
13:00
Xullo de 2021
Venres
30
12:00
Agosto de 2021
Mércores
25
12:00
Xaneiro de 2022
Xoves
13
13:35
Xullo de 2022
Xoves
28
12:00
Agosto de 2022
Venres
26
11:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Agosto de 2020
Xoves
20
12:00
Setembro de 2020
Mércores
16
10:35
Outubro de 2020
Venres
09
10:35
Xoves
29
10:40
Novembro de 2020
Mércores
04
16:00
Mércores
18
10:30
Decembro de 2020
Mércores
02
10:30
Venres
11
10:35
Xaneiro de 2021
Venres
15
16:00
Febreiro de 2021
Venres
12
10:40
Venres
26
10:35
Marzo de 2021
Mércores
17
10:30
Mércores
31
10:30
Abril de 2021
Mércores
07
10:30
Mércores
21
16:00
Maio de 2021
Mércores
05
10:30
Xuño de 2021
Mércores
02
10:35
Mércores
16
10:35
Xullo de 2021
Xoves
01
10:35
Setembro de 2021
Mércores
22
10:30
Outubro de 2021
Mércores
06
10:30
Mércores
20
16:00
Novembro de 2021
Mércores
03
16:00
Mércores
17
10:30
Decembro de 2021
Mércores
15
10:35
Xaneiro de 2022
Mércores
19
10:35
Marzo de 2022
Mércores
02
10:30
Abril de 2022
Mércores
06
16:00
Mércores
20
10:35
Maio de 2022
Mércores
04
10:30
Mércores
18
10:30
Xuño de 2022
Mércores
22
10:30
Xullo de 2022
Xoves
14
10:30
Setembro de 2022
Xoves
15
10:30
Xoves
29
10:30
Outubro de 2022
Xoves
06
10:30
Xoves
20
10:35
Novembro de 2022
Xoves
10
10:30
Xoves
24
10:30
Decembro de 2022
Venres
09
10:30
Xoves
29
10:30
Xaneiro de 2023
Xoves
26
10:30
Febreiro de 2023
Xoves
23
10:30
Marzo de 2023
Xoves
02
10:30

Ponencia PL redución temporalidade emprego público

Novembro de 2022
Xoves
10
13:00
Xoves
17
11:00
Luns
28
12:00

Ponencia PL reguladora da acción exterior

Xaneiro de 2021
Luns
18
11:15
Mércores
20
11:00
Venres
22
11:00
Mércores
27
17:00

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Marzo de 2021
Martes
16
10:30
Abril de 2021
Xoves
15
10:35

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Outubro de 2020
Mércores
14
10:30
Mércores
28
10:30
Novembro de 2020
Xoves
26
16:00
Xoves
26
18:30
Luns
30
16:35
Decembro de 2020
Martes
01
10:00
Martes
01
16:30
Xoves
03
18:00
Xaneiro de 2021
Mércores
13
11:30
Mércores
13
12:30
Xoves
14
16:30
Febreiro de 2021
Venres
05
10:35
Marzo de 2021
Venres
05
10:30
Maio de 2021
Venres
21
10:35
Outubro de 2021
Luns
25
16:30
Xoves
28
12:35
Xoves
28
16:30
Novembro de 2021
Xoves
04
16:00
Decembro de 2021
Martes
07
10:00
Martes
07
11:03
Martes
07
12:00
Martes
07
13:00
Martes
07
13:55
Luns
13
13:00
Luns
13
16:30
Marzo de 2022
Venres
04
10:35
Abril de 2022
Venres
22
10:30
Xuño de 2022
Venres
03
10:30
Venres
17
10:35
Outubro de 2022
Mércores
26
16:30
Venres
28
10:00
Venres
28
12:30
Venres
28
16:30
Novembro de 2022
Xoves
03
17:12
Decembro de 2022
Mércores
07
10:00
Mércores
07
11:00
Luns
12
10:00
Luns
12
13:00
Luns
12
13:21
Luns
12
16:30
Xaneiro de 2023
Xoves
19
10:35

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Novembro de 2020
Martes
17
10:30
Setembro de 2021
Mércores
22
10:30
Xuño de 2022
Xoves
23
10:30
Xaneiro de 2023
Venres
20
10:30

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Agosto de 2020
Xoves
20
13:20
Setembro de 2020
Xoves
24
10:30
Mércores
30
10:35
Outubro de 2020
Xoves
08
10:30
Xoves
15
10:30
Xoves
22
10:30
Novembro de 2020
Xoves
12
10:30
Xoves
19
10:35
Decembro de 2020
Xoves
03
10:35
Xoves
17
10:35
Mércores
30
10:30
Xaneiro de 2021
Venres
15
10:35
Xoves
21
10:35
Febreiro de 2021
Xoves
11
10:35
Xoves
18
10:30
Xoves
25
10:35
Marzo de 2021
Xoves
04
10:30
Xoves
18
10:30
Xoves
25
10:35
Abril de 2021
Xoves
08
10:30
Xoves
22
10:35
Xoves
29
10:35
Maio de 2021
Xoves
06
10:30
Xoves
20
10:30
Xoves
27
16:00
Xuño de 2021
Xoves
03
10:30
Xoves
10
10:35
Xoves
24
10:35
Setembro de 2021
Xoves
16
10:35
Xoves
23
10:30
Outubro de 2021
Xoves
21
10:30
Novembro de 2021
Xoves
11
10:05
Xoves
18
10:35
Xoves
25
10:35
Decembro de 2021
Xoves
02
10:30
Xoves
16
10:30
Xoves
23
10:30
Xaneiro de 2022
Xoves
20
10:35
Xoves
27
10:30
Febreiro de 2022
Xoves
03
10:30
Xoves
24
16:00
Marzo de 2022
Xoves
03
10:30
Xoves
17
10:30
Xoves
31
10:30
Abril de 2022
Xoves
07
10:30
Xoves
21
10:30
Xoves
28
10:30
Maio de 2022
Xoves
05
10:30
Xuño de 2022
Xoves
16
10:30
Xoves
30
10:30
Xullo de 2022
Xoves
07
10:30
Venres
15
10:30
Setembro de 2022
Xoves
08
10:30
Xoves
22
10:35
Outubro de 2022
Xoves
13
10:35
Martes
25
10:30
Novembro de 2022
Xoves
10
16:00
Xoves
17
10:30
Mércores
30
10:30
Decembro de 2022
Xoves
15
10:30
Febreiro de 2023
Xoves
02
10:30
Xoves
16
10:30
Xoves
23
16:00
Marzo de 2023
Xoves
09
10:30
Xoves
16
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Setembro de 2022
Mércores
07
10:30

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Agosto de 2020
Xoves
20
14:00
Setembro de 2020
Xoves
24
10:30

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Agosto de 2020
Xoves
20
14:20
Setembro de 2020
Xoves
17
10:30
Outubro de 2020
Venres
16
10:30
Venres
16
10:30
Novembro de 2020
Xoves
12
16:00
Decembro de 2020
Venres
04
10:30
Xaneiro de 2021
Venres
22
10:30
Febreiro de 2021
Xoves
04
10:30
Xoves
18
10:40
Marzo de 2021
Martes
02
10:30
Martes
16
10:30
Abril de 2021
Martes
06
16:00
Martes
20
10:30
Maio de 2021
Mércores
19
10:30
Xuño de 2021
Martes
01
16:00
Xoves
17
10:35
Setembro de 2021
Martes
21
10:35
Outubro de 2021
Martes
05
10:30
Xaneiro de 2022
Martes
18
10:30
Outubro de 2022
Martes
11
16:00

Mesa da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Setembro de 2020
Mércores
09
11:30
Mércores
23
12:00
Novembro de 2020
Martes
03
17:00
Febreiro de 2021
Luns
01
12:00
Xoves
11
12:30
Marzo de 2021
Luns
08
12:00
Abril de 2021
Martes
13
12:00
Maio de 2021
Mércores
12
12:00
Mércores
26
11:30
Xuño de 2021
Mércores
09
12:30
Luns
28
10:00
Setembro de 2021
Xoves
02
12:30
Mércores
29
12:00
Outubro de 2021
Mércores
13
12:15

Comisión do Regulamento

Agosto de 2020
Xoves
20
10:20

Comisión do Estatuto dos Deputados

Decembro de 2021
Xoves
23
12:00
Xoves
23
12:00
Xullo de 2022
Venres
15
10:00

Mesa da Comisión do Estatuto dos Deputados

Decembro de 2021
Venres
10
13:00
Xullo de 2022
Luns
11
10:15

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Agosto de 2020
Xoves
20
11:40
Xoves
20
11:40

Mesa da Comisión permanente para as Relacións co Consello de Contas

Setembro de 2020
Martes
22
11:30

Presidentes de Comisións

Setembro de 2020
Mércores
09
11:00
Mércores
23
09:45

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación RTVG

Agosto de 2020
Xoves
20
11:20
Novembro de 2021
Martes
30
10:30

Comisión N.P. para o seguimento das políticas relativas á discapacidade

Outubro de 2020
Xoves
08
13:30
Outubro de 2021
Mércores
20
16:00
Decembro de 2021
Martes
28
12:10
Abril de 2022
Venres
08
10:35
Venres
08
16:00
Mércores
13
10:00
Febreiro de 2023
Mércores
01
10:30

Comisión N.P. especial sobre a reactivación económica, crise da covid-19

Outubro de 2020
Xoves
08
10:00
Luns
19
10:35
Martes
27
13:00
Novembro de 2020
Martes
03
12:30
Martes
03
16:00
Mércores
04
10:30
Xoves
05
10:30
Xoves
05
16:00
Venres
06
10:30
Venres
06
12:30
Venres
06
16:00
Luns
09
16:00
Xoves
12
10:55
Xoves
12
16:00
Venres
13
10:00
Luns
16
16:00
Martes
17
16:05
Mércores
18
10:30
Mércores
18
16:00
Xoves
19
10:00
Venres
20
10:00
Venres
20
16:00
Xoves
26
10:00
Venres
27
10:00
Venres
27
16:00
Decembro de 2020
Martes
15
10:05
Febreiro de 2021
Xoves
25
13:00
Abril de 2021
Mércores
21
10:05
Xuño de 2021
Martes
29
10:35

Comisión N.P. sobre proposta da CAG reforma do sistema de financiamento

Novembro de 2021
Martes
30
10:05
Decembro de 2021
Venres
17
10:00
Xoves
23
10:30
Xaneiro de 2022
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:05
Xoves
13
10:05
Venres
14
10:05
Luns
17
10:05
saltar ao pe de páxina