saltar ao contido

Asistencias de Marta Nóvoa Iglesias

Asistencias da actual lexislatura

Xunta de Portavoces

Xuño de 2022
Martes
21
11:30

Pleno do Parlamento

Agosto de 2020
Venres
07
11:00
Setembro de 2020
Martes
01
09:30
Xoves
03
11:30
Martes
08
12:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Outubro de 2020
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Novembro de 2020
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Decembro de 2020
Mércores
09
10:00
Xoves
10
10:00
Luns
21
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xaneiro de 2021
Martes
26
00:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Febreiro de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Marzo de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Abril de 2021
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Maio de 2021
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Xuño de 2021
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xullo de 2021
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Agosto de 2021
Martes
03
10:30
Setembro de 2021
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Outubro de 2021
Mércores
13
10:00
Venres
15
11:00
Martes
26
00:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Novembro de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Luns
22
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Decembro de 2021
Xoves
09
10:00
Venres
10
10:00
Domingo
19
12:30
Martes
21
00:00
Mércores
22
10:00
Febreiro de 2022
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Marzo de 2022
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Abril de 2022
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Maio de 2022
Martes
10
09:30
Xoves
12
09:30
Martes
24
00:00
Martes
24
16:00
Mércores
25
10:00
Xuño de 2022
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xullo de 2022
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Agosto de 2022
Mércores
03
11:00
Setembro de 2022
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Outubro de 2022
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
18
10:00
Mércores
19
10:00
Novembro de 2022
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Luns
21
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2022
Xoves
01
10:00
Venres
02
10:00
Martes
20
10:00
Martes
20
14:50
Mércores
21
10:00
Xaneiro de 2023
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2023
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2023
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00

Deputación Permanente

Xaneiro de 2021
Xoves
14
13:00

Deputación Permanente (suplentes)

Xullo de 2022
Xoves
28
12:00

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Outubro de 2020
Xoves
22
10:30
Novembro de 2020
Venres
13
10:30
Decembro de 2020
Venres
11
10:30
Venres
18
10:30
Xaneiro de 2021
Xoves
28
10:30
Febreiro de 2021
Martes
02
10:30
Martes
16
10:30
Marzo de 2021
Martes
16
10:30
Abril de 2021
Xoves
15
10:35
Xoves
29
10:30
Maio de 2021
Xoves
06
10:30
Xuño de 2021
Xoves
03
10:35
Venres
18
10:30
Setembro de 2021
Xoves
09
10:30
Xoves
23
10:35
Abril de 2022
Xoves
28
16:00
Decembro de 2022
Mércores
14
10:30

Ponencia P.L. de residuos e solos contaminados de Galicia

Decembro de 2020
Venres
18
13:00
Martes
29
10:30
Xaneiro de 2021
Martes
19
10:30
Mércores
20
13:30

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Agosto de 2020
Xoves
20
12:40
Setembro de 2020
Venres
18
10:35
Outubro de 2020
Mércores
14
10:30
Mércores
28
10:30
Novembro de 2020
Xoves
26
12:30
Venres
27
10:00
Venres
27
12:30
Decembro de 2020
Xoves
03
16:00
Xoves
03
18:00
Venres
04
10:00
Venres
04
12:10
Xaneiro de 2021
Mércores
13
13:30
Mércores
13
17:30
Xoves
14
10:00
Outubro de 2021
Xoves
28
10:00
Novembro de 2021
Martes
02
16:30
Martes
02
18:20
Venres
05
18:00
Decembro de 2021
Martes
07
12:00
Martes
07
13:00
Febreiro de 2022
Venres
18
10:30
Abril de 2022
Venres
08
10:30
Outubro de 2022
Mércores
26
12:35
Novembro de 2022
Xoves
03
16:00
Venres
04
16:00
Decembro de 2022
Mércores
07
12:00
Mércores
07
13:46

Mesa da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Setembro de 2020
Xoves
10
10:30
Outubro de 2020
Mércores
07
11:00
Mércores
21
11:00
Novembro de 2020
Martes
24
10:15

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Agosto de 2020
Xoves
20
13:05
Setembro de 2020
Venres
25
10:30
Outubro de 2020
Martes
13
10:30
Venres
30
10:35

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Agosto de 2020
Xoves
20
13:40
Setembro de 2020
Xoves
17
10:30
Outubro de 2020
Xoves
01
10:30
Venres
23
10:30
Novembro de 2020
Mércores
04
10:30
Mércores
18
16:00
Decembro de 2020
Mércores
02
16:00
Mércores
16
10:30
Xaneiro de 2021
Mércores
20
10:30
Febreiro de 2021
Mércores
03
10:30
Mércores
17
10:35
Marzo de 2021
Mércores
03
10:30
Mércores
17
10:30
Abril de 2021
Mércores
07
16:00
Mércores
21
10:30
Maio de 2021
Martes
04
16:00
Xoves
27
10:30
Xuño de 2021
Xoves
10
16:00
Mércores
30
10:30
Xullo de 2021
Xoves
08
10:30
Setembro de 2021
Martes
07
10:30
Xoves
16
16:05
Outubro de 2021
Martes
05
16:05
Mércores
20
10:30
Novembro de 2021
Martes
02
10:05
Mércores
17
16:30
Decembro de 2021
Mércores
01
10:35
Xoves
16
16:00
Xaneiro de 2022
Venres
28
10:30
Febreiro de 2022
Xoves
10
10:30
Xoves
24
10:30
Marzo de 2022
Xoves
10
10:30
Xoves
24
10:30
Abril de 2022
Mércores
06
16:00
Mércores
20
10:30
Maio de 2022
Mércores
04
10:30
Mércores
18
16:00
Xuño de 2022
Mércores
08
10:30
Martes
21
10:30
Xullo de 2022
Venres
08
10:30
Setembro de 2022
Mércores
07
10:30
Mércores
21
10:30
Outubro de 2022
Martes
11
10:30
Martes
25
16:00
Novembro de 2022
Mércores
16
10:30
Martes
29
10:30
Decembro de 2022
Mércores
14
10:30
Xoves
22
10:35
Xaneiro de 2023
Martes
17
10:35
Febreiro de 2023
Venres
03
10:30
Mércores
15
10:30
Marzo de 2023
Mércores
15
10:30

Mesa da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Setembro de 2020
Xoves
10
11:00
Mércores
23
11:00
Outubro de 2020
Mércores
14
13:00
Martes
27
10:15
Novembro de 2020
Mércores
11
00:00
Mércores
25
00:00
Decembro de 2020
Mércores
09
00:00
Xaneiro de 2021
Xoves
14
10:50
Xoves
28
00:00
Febreiro de 2021
Mércores
10
00:00
Mércores
24
00:00
Marzo de 2021
Martes
09
13:45
Mércores
24
00:00
Abril de 2021
Mércores
14
00:00
Martes
27
00:00
Maio de 2021
Xoves
06
10:15
Martes
18
11:00
Xuño de 2021
Xoves
03
10:20
Mércores
23
00:00
Mércores
30
00:00
Agosto de 2021
Xoves
26
11:00
Setembro de 2021
Xoves
09
11:00
Martes
28
12:30
Outubro de 2021
Mércores
13
13:00
Martes
26
11:00
Novembro de 2021
Mércores
10
10:30
Mércores
24
10:40
Decembro de 2021
Xoves
09
00:00
Febreiro de 2022
Venres
04
11:00
Venres
18
11:00
Marzo de 2022
Mércores
02
10:30
Xoves
17
11:15
Luns
28
11:30
Abril de 2022
Mércores
06
00:00
Mércores
27
12:40
Maio de 2022
Martes
10
00:00
Luns
30
11:30
Xuño de 2022
Mércores
15
00:00
Xullo de 2022
Luns
04
11:45
Setembro de 2022
Xoves
01
11:00
Martes
13
13:00
Outubro de 2022
Martes
04
00:00
Martes
18
16:30
Novembro de 2022
Mércores
09
14:20
Martes
22
12:15
Decembro de 2022
Mércores
07
10:15
Luns
19
10:25
Xaneiro de 2023
Mércores
11
11:00
Mércores
25
12:30
Febreiro de 2023
Mércores
08
11:55
Mércores
22
11:00
Marzo de 2023
Martes
07
13:00

Ponencia do P.L. de áreas empresariais de Galicia

Xullo de 2022
Luns
11
11:45
Mércores
13
13:00
Martes
19
13:00

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Novembro de 2020
Xoves
05
10:30
Xuño de 2022
Venres
03
10:30

Presidentes de Comisións

Setembro de 2020
Mércores
09
11:00
Mércores
23
09:45
Outubro de 2020
Martes
27
10:00
Novembro de 2020
Mércores
25
09:45
Xaneiro de 2021
Martes
12
11:00
Martes
19
10:15
Febreiro de 2021
Martes
16
10:15
Marzo de 2021
Martes
16
10:15
Maio de 2021
Martes
18
10:15
Agosto de 2021
Martes
03
00:00
Xuño de 2022
Mércores
15
09:45
Xullo de 2022
Mércores
13
09:45
Novembro de 2022
Martes
22
09:45
Xaneiro de 2023
Martes
17
10:15

Comisión N.P. especial sobre a reactivación económica, crise da covid-19

Novembro de 2020
Mércores
18
10:30
Luns
23
16:00

Comision de investigación para analizar a evolución das antigas caixas

Decembro de 2020
Venres
11
10:00
saltar ao pe de páxina