saltar ao contido

Asistencias de José Manuel Rey Varela

Asistencias da actual lexislatura

Pleno do Parlamento

Agosto de 2020
Venres
07
11:00
Setembro de 2020
Martes
01
09:30
Xoves
03
11:30
Martes
08
12:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Outubro de 2020
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Novembro de 2020
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Decembro de 2020
Mércores
09
10:00
Xoves
10
10:00
Luns
21
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xaneiro de 2021
Martes
26
00:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Febreiro de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Marzo de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Abril de 2021
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Maio de 2021
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Xuño de 2021
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xullo de 2021
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Agosto de 2021
Martes
03
10:30
Setembro de 2021
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Outubro de 2021
Mércores
13
10:00
Venres
15
11:00
Martes
26
00:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Novembro de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Luns
22
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Decembro de 2021
Xoves
09
10:00
Venres
10
10:00
Domingo
19
12:30
Martes
21
00:00
Mércores
22
10:00
Xaneiro de 2022
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Febreiro de 2022
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Marzo de 2022
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Abril de 2022
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Maio de 2022
Martes
10
09:30
Xoves
12
09:30
Martes
24
00:00
Martes
24
16:00
Mércores
25
10:00
Xuño de 2022
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xullo de 2022
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Agosto de 2022
Mércores
03
11:00
Setembro de 2022
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Outubro de 2022
Martes
04
10:00
Martes
18
10:00
Mércores
19
10:00
Novembro de 2022
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Luns
21
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2022
Xoves
01
10:00
Venres
02
10:00
Martes
20
10:00
Martes
20
14:50
Mércores
21
10:00
Xaneiro de 2023
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2023
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2023
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00

Deputación Permanente

Agosto de 2020
Xoves
20
10:00
Xullo de 2021
Venres
30
12:00
Xaneiro de 2022
Xoves
13
13:35

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Agosto de 2020
Xoves
20
12:00
Setembro de 2020
Mércores
16
10:35
Outubro de 2020
Venres
09
10:35
Xoves
29
10:40
Novembro de 2020
Mércores
04
16:00
Mércores
18
10:30
Decembro de 2020
Mércores
02
10:30
Venres
11
10:35
Xaneiro de 2021
Venres
15
16:00
Febreiro de 2021
Venres
12
10:40
Venres
26
10:35
Marzo de 2021
Mércores
17
10:30
Mércores
31
10:30
Abril de 2021
Mércores
07
10:30
Mércores
21
16:00
Maio de 2021
Mércores
05
10:30
Mércores
19
10:30
Xuño de 2021
Mércores
02
10:35
Mércores
16
10:35
Xullo de 2021
Xoves
01
10:35
Setembro de 2021
Mércores
08
10:35
Mércores
22
10:30
Outubro de 2021
Mércores
06
10:30
Mércores
20
16:00
Novembro de 2021
Mércores
03
16:00
Mércores
17
10:30
Decembro de 2021
Xoves
02
10:30
Mércores
15
10:35
Xaneiro de 2022
Mércores
19
10:35
Febreiro de 2022
Mércores
02
10:30
Mércores
16
10:30
Marzo de 2022
Mércores
02
10:30
Abril de 2022
Mércores
06
16:00
Mércores
20
10:35
Maio de 2022
Mércores
04
10:30
Mércores
18
10:30
Xuño de 2022
Mércores
01
10:30
Xullo de 2022
Xoves
14
10:30
Setembro de 2022
Xoves
15
10:30
Outubro de 2022
Xoves
20
10:35
Novembro de 2022
Xoves
10
10:30
Xoves
24
10:30
Decembro de 2022
Venres
09
10:30
Xoves
29
10:30
Xaneiro de 2023
Xoves
26
10:30
Febreiro de 2023
Xoves
23
10:30
Marzo de 2023
Xoves
02
10:30
Xoves
23
10:35

Mesa Comisión 1ª Institucional de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Setembro de 2020
Mércores
09
11:15
Martes
29
10:30
Outubro de 2020
Mércores
21
11:30
Xoves
29
14:00
Novembro de 2020
Martes
10
11:30
Mércores
25
11:30
Febreiro de 2021
Xoves
04
10:00
Martes
23
10:30
Marzo de 2021
Martes
09
13:00
Mércores
24
11:00
Mércores
31
10:15
Abril de 2021
Mércores
14
13:00
Mércores
28
12:00
Maio de 2021
Mércores
12
11:30
Mércores
26
12:00
Xuño de 2021
Mércores
09
12:30
Mércores
23
12:00
Setembro de 2021
Mércores
29
12:00
Outubro de 2021
Mércores
13
12:00
Mércores
27
12:00
Novembro de 2021
Mércores
10
12:00
Mércores
24
12:00
Decembro de 2021
Xoves
09
12:00
Xaneiro de 2022
Mércores
12
12:00
Mércores
26
11:30
Febreiro de 2022
Mércores
09
13:00
Mércores
23
13:00
Marzo de 2022
Mércores
09
13:00
Mércores
30
13:00
Abril de 2022
Martes
12
12:30
Mércores
27
12:30
Maio de 2022
Xoves
12
10:30
Mércores
25
14:00
Xuño de 2022
Mércores
15
13:00
Xullo de 2022
Mércores
06
13:00
Setembro de 2022
Mércores
07
13:00
Mércores
21
12:00
Outubro de 2022
Luns
10
11:30
Novembro de 2022
Mércores
02
09:30
Martes
08
16:30
Luns
21
12:00
Decembro de 2022
Xoves
01
11:00
Mércores
21
13:00
Xaneiro de 2023
Venres
20
11:30
Febreiro de 2023
Venres
17
11:30
Xoves
23
13:15

Ponencia PL reguladora da acción exterior

Xaneiro de 2021
Luns
18
11:15

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Xuño de 2022
Xoves
09
10:30

Ponencia PL xestión do ciclo integral da auga

Maio de 2022
Mércores
25
18:00

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Agosto de 2020
Xoves
20
12:40
Setembro de 2020
Venres
18
10:35
Decembro de 2020
Mércores
02
10:00
Xoves
03
10:05
Xaneiro de 2021
Mércores
13
12:30
Novembro de 2021
Mércores
03
10:00
Mércores
03
12:30
Xoves
04
10:00
Febreiro de 2022
Venres
04
10:30
Novembro de 2022
Mércores
02
10:00
Mércores
02
11:15
Mércores
02
12:30

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Agosto de 2020
Xoves
20
11:40
Setembro de 2020
Martes
29
10:30
Outubro de 2020
Martes
27
10:30
Marzo de 2021
Xoves
11
10:35
Xuño de 2021
Venres
25
10:30
Xullo de 2021
Mércores
07
10:30
Febreiro de 2022
Venres
25
10:30
Marzo de 2022
Mércores
30
10:35
Xullo de 2022
Venres
01
10:30

Presidentes de Comisións

Setembro de 2020
Mércores
09
11:00
Mércores
23
09:45
Outubro de 2020
Martes
27
10:00
Novembro de 2020
Mércores
25
09:45
Xaneiro de 2021
Martes
19
10:15
Marzo de 2021
Martes
16
10:15
Abril de 2021
Martes
20
10:15
Maio de 2021
Martes
18
10:15
Agosto de 2021
Martes
03
00:00
Outubro de 2021
Mércores
20
09:15
Novembro de 2021
Martes
16
10:15
Decembro de 2021
Mércores
22
09:45
Xaneiro de 2022
Martes
18
10:15
Xuño de 2022
Mércores
15
09:45
Xullo de 2022
Mércores
13
09:45
Setembro de 2022
Mércores
14
09:45
Outubro de 2022
Mércores
19
09:45
Novembro de 2022
Martes
22
09:45
Decembro de 2022
Mércores
21
09:15
Marzo de 2023
Martes
21
09:45

Comision de investigación para analizar a evolución das antigas caixas

Decembro de 2020
Venres
11
10:00
saltar ao pe de páxina