saltar ao contido

Asistencias de Sandra Vázquez Domínguez

Asistencias da actual lexislatura

Pleno do Parlamento

Agosto de 2020
Venres
07
11:00
Outubro de 2020
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Novembro de 2020
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Decembro de 2020
Mércores
09
10:00
Xoves
10
10:00
Luns
21
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xaneiro de 2021
Martes
26
00:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Febreiro de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Marzo de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Abril de 2021
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Maio de 2021
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Xuño de 2021
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xullo de 2021
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Agosto de 2021
Martes
03
10:30
Setembro de 2021
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Outubro de 2021
Mércores
13
10:00
Venres
15
11:00
Martes
26
00:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Novembro de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Decembro de 2021
Xoves
09
10:00
Venres
10
10:00
Domingo
19
12:30
Martes
21
00:00
Mércores
22
10:00
Xaneiro de 2022
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Febreiro de 2022
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Marzo de 2022
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Abril de 2022
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Maio de 2022
Martes
10
09:30
Xoves
12
09:30
Martes
24
00:00
Martes
24
16:00
Mércores
25
10:00
Xuño de 2022
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xullo de 2022
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Agosto de 2022
Mércores
03
11:00
Setembro de 2022
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Outubro de 2022
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
18
10:00
Mércores
19
10:00
Novembro de 2022
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Luns
21
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2022
Xoves
01
10:00
Venres
02
10:00
Martes
20
10:00
Martes
20
14:50
Mércores
21
10:00
Xaneiro de 2023
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2023
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2023
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Setembro de 2021
Xoves
23
10:35

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Outubro de 2020
Mércores
28
10:30
Novembro de 2020
Xoves
26
12:30
Xoves
26
12:30
Luns
30
12:30
Decembro de 2020
Mércores
02
11:15
Mércores
02
12:30
Xoves
03
12:00
Venres
04
12:10
Venres
04
16:00
Venres
04
18:00
Mércores
30
10:30
Xaneiro de 2021
Mércores
13
10:00
Mércores
13
13:30
Mércores
13
16:35
Xoves
14
11:00
Xoves
14
13:00
Venres
29
10:30
Febreiro de 2021
Venres
05
10:35
Luns
15
16:00
Marzo de 2021
Venres
05
10:30
Xoves
18
10:30
Abril de 2021
Venres
09
10:30
Venres
23
10:30
Maio de 2021
Venres
07
10:35
Xuño de 2021
Venres
04
10:30
Venres
18
10:30
Xullo de 2021
Venres
09
10:30
Setembro de 2021
Venres
10
10:30
Venres
24
10:30
Outubro de 2021
Mércores
06
10:35
Luns
25
10:00
Novembro de 2021
Xoves
04
12:00
Luns
29
10:30
Xaneiro de 2022
Venres
21
10:30
Febreiro de 2022
Venres
04
10:30
Venres
18
10:30
Marzo de 2022
Venres
04
10:35
Venres
18
10:30
Abril de 2022
Venres
22
10:30
Maio de 2022
Venres
06
10:30
Venres
20
10:30
Xuño de 2022
Venres
03
10:30
Venres
17
10:35
Xullo de 2022
Xoves
07
10:30
Setembro de 2022
Xoves
08
10:35
Xoves
22
10:30
Outubro de 2022
Xoves
13
10:30
Mércores
26
10:00
Mércores
26
12:35
Xoves
27
16:30
Novembro de 2022
Xoves
03
12:00
Luns
28
10:15
Decembro de 2022
Mércores
07
10:00
Mércores
07
11:00
Mércores
07
12:00
Mércores
07
13:00
Mércores
07
13:46
Febreiro de 2023
Xoves
02
10:30
Xoves
16
10:30
Marzo de 2023
Xoves
02
10:40

Mesa da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Decembro de 2020
Luns
14
13:00
Luns
28
13:00
Xaneiro de 2021
Luns
11
13:00
Martes
26
00:00
Mércores
27
17:30
Venres
29
10:45
Febreiro de 2021
Mércores
10
11:00
Xoves
25
12:45
Marzo de 2021
Mércores
10
16:30
Abril de 2021
Luns
05
11:30
Luns
19
10:30
Maio de 2021
Luns
03
11:30
Mércores
12
13:00
Luns
31
11:45
Xuño de 2021
Luns
14
13:00
Xullo de 2021
Luns
05
11:00
Setembro de 2021
Venres
03
11:30
Luns
20
11:00
Mércores
29
10:30
Outubro de 2021
Luns
18
12:15
Venres
22
11:15
Mércores
27
00:00
Novembro de 2021
Xoves
11
10:00
Xoves
25
10:00
Decembro de 2021
Xoves
02
11:15
Xaneiro de 2022
Luns
17
11:20
Febreiro de 2022
Luns
14
10:20
Venres
25
13:30
Marzo de 2022
Luns
14
10:20
Abril de 2022
Luns
04
11:30
Luns
18
10:30
Maio de 2022
Luns
02
10:20
Xoves
12
11:15
Mércores
25
10:45
Xuño de 2022
Martes
14
11:00
Mércores
29
11:30
Agosto de 2022
Luns
29
10:00
Setembro de 2022
Mércores
14
18:00
Outubro de 2022
Mércores
05
12:00
Luns
24
09:45
Novembro de 2022
Venres
11
10:30
Xoves
24
10:30
Decembro de 2022
Luns
05
10:30
Xaneiro de 2023
Xoves
12
10:30
Mércores
25
12:00
Febreiro de 2023
Mércores
08
12:00
Mércores
22
12:00

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Novembro de 2020
Venres
27
10:30
Decembro de 2020
Venres
18
10:35
Martes
29
10:30
Xaneiro de 2021
Venres
29
10:30
Febreiro de 2021
Xoves
11
10:30
Xoves
25
10:30
Marzo de 2021
Venres
12
10:30
Venres
26
10:30
Abril de 2021
Venres
16
10:30
Xoves
29
16:00
Maio de 2021
Venres
21
10:30
Xuño de 2021
Mércores
02
10:30
Venres
25
10:30
Xullo de 2021
Mércores
07
10:30
Setembro de 2021
Mércores
22
10:30
Outubro de 2021
Venres
22
10:30
Novembro de 2021
Venres
26
10:30
Decembro de 2021
Venres
03
10:30
Venres
17
10:30
Maio de 2022
Venres
13
10:30
Xuño de 2022
Venres
10
10:30
Novembro de 2022
Venres
18
10:30

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Novembro de 2020
Xoves
19
10:35
Setembro de 2021
Xoves
09
10:30
Novembro de 2022
Xoves
17
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Outubro de 2020
Venres
23
10:30
Novembro de 2020
Mércores
04
10:30
Decembro de 2020
Mércores
02
16:00
Xaneiro de 2021
Mércores
20
10:30
Febreiro de 2021
Mércores
03
10:30
Mércores
17
10:35
Marzo de 2021
Mércores
03
10:30
Abril de 2021
Mércores
07
16:00
Mércores
21
10:30
Xuño de 2021
Xoves
10
16:00
Mércores
30
10:30
Xullo de 2021
Xoves
08
10:30
Setembro de 2021
Martes
07
10:30
Xoves
16
16:05
Outubro de 2021
Martes
05
16:05
Novembro de 2021
Martes
02
10:05
Decembro de 2021
Mércores
01
10:35
Febreiro de 2022
Xoves
10
10:30
Abril de 2022
Mércores
06
16:00
Maio de 2022
Mércores
04
10:30
Xuño de 2022
Mércores
08
10:30
Martes
21
10:30
Xullo de 2022
Venres
08
10:30
Setembro de 2022
Mércores
07
10:30
Mércores
21
10:30
Outubro de 2022
Martes
11
10:30
Martes
25
16:00
Novembro de 2022
Mércores
16
10:30
Martes
29
10:30
Decembro de 2022
Mércores
14
10:30
Xoves
22
10:35
Xaneiro de 2023
Martes
17
10:35
Febreiro de 2023
Venres
03
10:30
Mércores
15
10:30
Marzo de 2023
Mércores
15
10:30

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Decembro de 2020
Xoves
17
10:30
Xaneiro de 2022
Venres
21
10:30
Xullo de 2022
Mércores
06
10:30

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Marzo de 2021
Martes
16
10:30
Maio de 2021
Mércores
05
10:35

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación RTVG

Maio de 2021
Venres
28
10:35
Novembro de 2021
Martes
30
10:30

Comisión N.P. especial sobre a reactivación económica, crise da covid-19

Novembro de 2020
Xoves
19
10:00

Comision de investigación para analizar a evolución das antigas caixas

Decembro de 2020
Venres
11
10:00

Comisión N.P. sobre proposta da CAG reforma do sistema de financiamento

Novembro de 2021
Martes
30
10:05
Martes
30
10:05
Decembro de 2021
Venres
17
10:00
Xaneiro de 2022
Xoves
13
10:05
Venres
14
10:05
Luns
17
10:05
Mércores
19
10:00

Mesa da CNP de reforma do sistema de financiamento

Decembro de 2021
Xoves
02
11:30
Xoves
09
12:00
Venres
17
00:00
Xaneiro de 2022
Luns
17
09:45
saltar ao pe de páxina