Asistencias da actual lexislatura de Flora Miranda Pena

Pleno do Parlamento

Setembro de 2018
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Outubro de 2018
Martes
09
10:00
Xoves
11
11:00
Martes
16
12:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Novembro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Luns
19
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Decembro de 2018
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
18
10:00
Mércores
19
10:00
Xaneiro de 2019
Martes
29
10:00
Mércores
30
10:00
Febreiro de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Marzo de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Abril de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Luns
29
16:00
Luns
29
16:40
Martes
30
10:00
Maio de 2019
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xuño de 2019
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Martes
25
10:10
Mércores
26
10:00
Xullo de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Outubro de 2018
Mércores
03
10:33

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Outubro de 2018
Martes
30
10:00
Novembro de 2018
Luns
05
10:00
Decembro de 2018
Luns
10
17:30
Martes
11
10:05
Martes
11
13:00

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Novembro de 2018
Martes
27
10:30
Abril de 2019
Xoves
25
10:30

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Setembro de 2018
Mércores
19
10:35
Outubro de 2018
Mércores
17
10:30
Novembro de 2018
Xoves
08
10:30
Mércores
14
10:30
Decembro de 2018
Xoves
20
10:35
Marzo de 2019
Mércores
20
10:30

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Febreiro de 2019
Xoves
14
10:30

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Outubro de 2018
Xoves
04
10:30
Xoves
18
10:30
Novembro de 2018
Venres
30
10:35
Venres
30
10:35
Decembro de 2018
Venres
21
10:30
Xaneiro de 2019
Venres
25
10:30
Febreiro de 2019
Venres
08
10:30
Venres
22
10:30
Marzo de 2019
Venres
22
10:30
Abril de 2019
Martes
16
10:30
Maio de 2019
Venres
03
10:30
Xuño de 2019
Venres
07
10:30
Martes
18
10:30
Xullo de 2019
Xoves
11
10:40

Mesa da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Decembro de 2018
Luns
17
12:00
Xaneiro de 2019
Luns
21
12:00
Febreiro de 2019
Luns
04
12:00
Luns
18
12:00
Mércores
27
16:30
Marzo de 2019
Mércores
13
16:30
Abril de 2019
Martes
09
12:00
Martes
23
10:30
Xuño de 2019
Luns
03
11:30
Martes
11
12:30
Xullo de 2019
Luns
01
11:45

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Setembro de 2018
Venres
28
10:35
Outubro de 2018
Mércores
31
10:30

Comisión de investigación sistema sanitario galego

Outubro de 2018
Mércores
17
16:00