Comisión especial non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia. Composición actual

Nome do órgano: Comisión especial non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia
Data de constitución: 15/11/2016
Lexislatura: 10
Tipo de órgano: Comision non permanente

Membros do órgano: