saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000045

Detalle do expediente

Extracto: De ordenación da minaría de Galicia

Número de rexistro de entrada: 06018328

Data de creación: 15/10/2004

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Fin lexislatura

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
15/10/2004 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06018328
15/10/2004 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 06018328
25/10/2004 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
28/10/2004 Publicación da iniciativa BOPG Número: 659
29/10/2004 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06037244
11/11/2004 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06018774
16/11/2004 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
16/11/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06037686
18/11/2004 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06018907
22/11/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06018956
22/11/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06018957
22/11/2004 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 06037809
22/11/2004 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
23/11/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06037817
25/11/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
25/11/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06019089
27/11/2004 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 676
01/12/2004 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
03/12/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06019634
03/12/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06019684
07/12/2004 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 06038293
07/12/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06038341
13/12/2004 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
27/12/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
29/12/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06020090
31/12/2004 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 698
07/01/2005 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
11/01/2005 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06038876
23/02/2005 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06021255
24/02/2005 Designación da Ponencia Comisión
25/02/2005 Acordo na comisión: Designación de Ponencia Rexistro de entrada: 06021297
01/03/2005 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
saltar ao pe de páxina