saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000051

Detalle do expediente

Extracto: De creación do Colexio Profesional de Logopedas de Galicia.

Número de rexistro de entrada: 06020142

Data de creación: 07/01/2005

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Fin lexislatura

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
07/01/2005 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06020142
07/01/2005 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 06020142
14/01/2005 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
28/01/2005 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
03/02/2005 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06039377
04/02/2005 Publicación da iniciativa BOPG Número: 714
22/02/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06021230
22/02/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06021231
22/02/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06021236
23/02/2005 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 06040038
25/02/2005 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 06021289
01/03/2005 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
01/03/2005 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06021371
01/03/2005 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06021371
01/03/2005 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
03/03/2005 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 736
03/03/2005 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 736
08/03/2005 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
15/03/2005 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06041029
31/03/2005 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06021938
01/04/2005 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 757
06/04/2005 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06022035
07/04/2005 Designación da Ponencia Comisión
07/04/2005 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06022070
11/04/2005 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
saltar ao pe de páxina