saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000054

Detalle do expediente

Extracto: De Administración Local de Galicia

Número de rexistro de entrada: 06020827

Data de creación: 01/02/2005

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Fin lexislatura

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
01/02/2005 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06020827
01/02/2005 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 06020827
09/02/2005 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
15/02/2005 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
19/02/2005 Publicación da iniciativa BOPG Número: 727
24/02/2005 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06040182
25/02/2005 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 06021289
02/03/2005 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06021384
07/03/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06021504
07/03/2005 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
08/03/2005 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06040640
14/03/2005 Notificación á Mesa do Parlamento Rexistro de saída: 06041006
14/03/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06021613
14/03/2005 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06021614
14/03/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06021616
15/03/2005 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
15/03/2005 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
16/03/2005 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06041070
16/03/2005 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06041076
16/03/2005 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06021651
21/03/2005 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 750
23/03/2005 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06041139
29/03/2005 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
31/03/2005 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06021939
01/04/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06021965
02/04/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06021970
04/04/2005 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 06041644
05/04/2005 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06041688
06/04/2005 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06022034
07/04/2005 Designación da Ponencia Comisión
07/04/2005 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06022070
11/04/2005 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
11/04/2005 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06022102
11/04/2005 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
12/04/2005 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06041907
12/04/2005 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 764
16/04/2005 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 768
19/04/2005 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
saltar ao pe de páxina