saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000055

Detalle do expediente

Extracto: do deporte de Galicia

Número de rexistro de entrada: 06020919

Data de creación: 08/02/2005

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Fin lexislatura

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
08/02/2005 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06020919
08/02/2005 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 06020919
15/02/2005 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
22/02/2005 Publicación da iniciativa BOPG Número: 729
24/02/2005 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06040183
25/02/2005 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 06021289
07/03/2005 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06021485
07/03/2005 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
08/03/2005 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06040640
10/03/2005 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06021563
14/03/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06021623
14/03/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06021624
14/03/2005 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
15/03/2005 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06021626
15/03/2005 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
16/03/2005 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06041064
16/03/2005 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06041076
17/03/2005 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 748
23/03/2005 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06041139
29/03/2005 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
30/03/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06021866
31/03/2005 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06021937
31/03/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06021949
31/03/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06021954
31/03/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06021955
01/04/2005 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 06041622
04/04/2005 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
04/04/2005 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06041683
04/04/2005 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06021972
05/04/2005 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06041688
05/04/2005 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
06/04/2005 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 759
11/04/2005 Designación da Ponencia Comisión
11/04/2005 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06022119
16/04/2005 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 768
19/04/2005 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
saltar ao pe de páxina