saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000056

Detalle do expediente

Extracto: do Voluntariado de Galicia

Número de rexistro de entrada: 06021244

Data de creación: 23/02/2005

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Fin lexislatura

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
23/02/2005 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06021244
23/02/2005 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 06021244
28/02/2005 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 06021324
01/03/2005 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
07/03/2005 Publicación da iniciativa BOPG Número: 739
22/03/2005 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06021801
28/03/2005 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
29/03/2005 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06041313
01/04/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06021964
01/04/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06021962
04/04/2005 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 06041643
05/04/2005 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
05/04/2005 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06021998
05/04/2005 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06041707
05/04/2005 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
08/04/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06022091
08/04/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06022096
08/04/2005 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06022097
09/04/2005 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 762
11/04/2005 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 06041879
12/04/2005 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
13/04/2005 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06022166
19/04/2005 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06042151
21/04/2005 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
21/04/2005 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06022363
26/04/2005 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 774
saltar ao pe de páxina