saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000021

Detalle do expediente

Extracto: De coordinación de policías locais

Número de rexistro de entrada: 07015215

Data de creación: 22/11/2006

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
22/11/2006 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07015215
22/11/2006 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07015215
22/11/2006 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07015215
23/11/2006 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
23/11/2006 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
24/11/2006 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 241
24/11/2006 Publicación da iniciativa BOPG Número: 241
29/11/2006 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07013809
01/12/2006 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07015445
05/12/2006 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
11/12/2006 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07014093
12/12/2006 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07015667
14/12/2006 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07015745
15/12/2006 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
15/12/2006 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07014440
15/12/2006 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07015769
18/12/2006 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 259
19/12/2006 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
19/12/2006 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
19/12/2006 Ampliación da prórroga do prazo de emendas Mesa do Parlamento
21/12/2006 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07014573
26/12/2006 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
02/02/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07016960
02/02/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07016991
05/02/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07015160
05/02/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
06/02/2007 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
26/02/2007 Designación da Ponencia Comisión
27/02/2007 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
02/03/2007 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
06/03/2007 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
06/03/2007 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
26/03/2007 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 319
30/03/2007 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
30/03/2007 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07018979
30/03/2007 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07018980
02/04/2007 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
02/04/2007 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
03/04/2007 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 325
03/04/2007 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 325
10/04/2007 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
16/04/2007 Publicación da lei BOPG Número: 334
18/04/2007 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07018086
18/04/2007 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 07018087
18/04/2007 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07018088
03/05/2007 Publicación da lei no DOG DOG Número: 85
08/06/2007 Publicación da lei no BOE BOE Número: 137
saltar ao pe de páxina