saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000022

Detalle do expediente

Extracto: De modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07015393

Data de creación: 29/11/2006

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
29/11/2006 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07015393
29/11/2006 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07015393
29/11/2006 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07015393
05/12/2006 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
05/12/2006 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
11/12/2006 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07014094
11/12/2006 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 253
11/12/2006 Publicación da iniciativa BOPG Número: 253
18/12/2006 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07015805
19/12/2006 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
21/12/2006 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07014574
29/12/2006 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07015956
02/01/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07014768
29/01/2007 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
31/01/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
01/02/2007 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 278
06/02/2007 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
08/02/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07017364
08/02/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07017366
12/02/2007 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
13/02/2007 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
19/02/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
19/02/2007 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 291
22/02/2007 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 293
23/02/2007 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 294
26/02/2007 Designación da Ponencia Comisión
27/02/2007 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
06/03/2007 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
07/03/2007 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
19/06/2007 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
25/06/2007 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
26/06/2007 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 379
28/06/2007 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
29/06/2007 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 07021060
29/06/2007 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07022105
04/07/2007 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
04/07/2007 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
05/07/2007 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 384
13/07/2007 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 389
17/07/2007 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
24/07/2007 Publicación da lei BOPG Número: 395
26/07/2007 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07021419
26/07/2007 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 07021420
26/07/2007 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07021421
10/08/2007 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 400
27/08/2007 Publicación da lei no DOG DOG Número: 165
20/09/2007 Publicación da lei no BOE BOE Número: 226
saltar ao pe de páxina