saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000025

Detalle do expediente

Extracto: De prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07016599

Data de creación: 29/01/2007

Órgano ditaminante: Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
29/01/2007 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07016599
29/01/2007 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07016599
29/01/2007 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07016599
06/02/2007 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
06/02/2007 Asignación á Comisión polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
08/02/2007 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 282
08/02/2007 Publicación da iniciativa BOPG Número: 282
09/02/2007 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07017391
12/02/2007 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07015572
12/02/2007 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
15/02/2007 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07015888
16/02/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07017579
19/02/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07015914
19/02/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
19/02/2007 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07017613
19/02/2007 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
19/02/2007 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
19/02/2007 Ratificación de ampliación da prórroga do prazo de emendas ao artic. Mesa do Parlamento
19/02/2007 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 291
22/02/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07017702
22/02/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07017704
23/02/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07016151
23/02/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
26/02/2007 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
27/02/2007 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 297
27/02/2007 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
01/03/2007 Designación da Ponencia Comisión
02/03/2007 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
03/03/2007 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 301
06/03/2007 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
06/03/2007 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
07/03/2007 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
08/03/2007 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
13/03/2007 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 309
19/03/2007 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
19/03/2007 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07018516
20/03/2007 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
20/03/2007 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
21/03/2007 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 316
21/03/2007 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 316
27/03/2007 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
02/04/2007 Publicación da lei BOPG Número: 324
04/04/2007 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07017663
04/04/2007 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 07017664
04/04/2007 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07017665
17/04/2007 Publicación da lei no DOG DOG Número: 74
15/05/2007 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 355
18/05/2007 Publicación da lei no BOE BOE Número: 119
21/05/2007 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 96
08/06/2007 Publicación de corrección de erros no BOE BOE Número: 137
saltar ao pe de páxina