saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000029

Detalle do expediente

Extracto: galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

Número de rexistro de entrada: 07020992

Data de creación: 21/05/2007

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
21/05/2007 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07020992
21/05/2007 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07020992
21/05/2007 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07020992
22/05/2007 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
22/05/2007 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
23/05/2007 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07019702
24/05/2007 Publicación da iniciativa BOPG Número: 361
24/05/2007 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 361
31/05/2007 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 07021397
05/06/2007 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
05/06/2007 Ratificación da ampliación prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
06/06/2007 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07020236
20/06/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07021909
20/06/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07021912
20/06/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07021913
21/06/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07020780
21/06/2007 Solicitude de retirada de emendas Rexistro de entrada: 07021918
22/06/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
25/06/2007 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 378
25/06/2007 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
26/06/2007 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07022058
27/06/2007 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07022084
27/06/2007 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07022081
29/06/2007 Designación da Ponencia Comisión
29/06/2007 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
03/07/2007 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
04/07/2007 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
04/07/2007 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
06/07/2007 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 385
10/07/2007 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
10/07/2007 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 07021230
10/07/2007 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07022370
13/07/2007 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
13/07/2007 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 389
13/07/2007 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 389
17/07/2007 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
18/07/2007 Publicación da lei BOPG Número: 392
26/07/2007 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07021423
26/07/2007 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 07021424
26/07/2007 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07021425
07/08/2007 Publicación da lei no DOG DOG Número: 152
20/09/2007 Publicación da lei no BOE BOE Número: 226
saltar ao pe de páxina