saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000031

Detalle do expediente

Extracto: de ordenación da minaría de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07022465

Data de creación: 17/07/2007

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
17/07/2007 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07022465
17/07/2007 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07022465
17/07/2007 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07022465
30/07/2007 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
09/08/2007 Publicación da iniciativa BOPG Número: 399
04/09/2007 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
08/09/2007 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 404
10/09/2007 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07021707
12/09/2007 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 07023447
12/09/2007 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
14/09/2007 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07022046
18/09/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07023686
19/09/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07022110
21/09/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
24/09/2007 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 07023792
24/09/2007 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
26/09/2007 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07022204
26/09/2007 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 416
01/10/2007 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 07024007
01/10/2007 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07022495
01/10/2007 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
01/10/2007 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
04/10/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07024058
04/10/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07024060
05/10/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07022760
05/10/2007 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07024069
05/10/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
08/10/2007 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 425
09/10/2007 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07024167
15/10/2007 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
27/11/2007 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
12/12/2007 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 468
07/02/2008 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07027042
08/02/2008 Designación da Ponencia Comisión
11/02/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07027086
14/02/2008 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
01/04/2008 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
10/04/2008 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
17/04/2008 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 536
25/04/2008 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
25/04/2008 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07028631
25/04/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07028642
29/04/2008 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 545
29/04/2008 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 545
29/04/2008 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
29/04/2008 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
13/05/2008 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
15/05/2008 Publicación da lei BOPG Número: 555
20/05/2008 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07030338
20/05/2008 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07030339
06/06/2008 Publicación da lei no DOG DOG Número: 109
06/06/2008 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 569
09/07/2008 Publicación da lei no BOE BOE Número: 165
saltar ao pe de páxina