saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000033

Detalle do expediente

Extracto: de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008

Número de rexistro de entrada: 07024476

Data de creación: 19/10/2007

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
18/10/2007 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 07024458
19/10/2007 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07024476
19/10/2007 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
19/10/2007 Asignación á Comisión Proxecto de lei de Orzamentos Mesa do Parlamento
19/10/2007 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07023337
22/10/2007 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 07024532
22/10/2007 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 07024569
22/10/2007 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07023489
22/10/2007 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07023490
22/10/2007 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07024584
22/10/2007 Publicación da iniciativa BOPG Número: 433
22/10/2007 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 433
22/10/2007 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 07024580
24/10/2007 Aprobación do calendario de comparecencias Mesa do Parlamento
25/10/2007 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 07023531
25/10/2007 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 07023532
25/10/2007 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 07023533
25/10/2007 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 07023534
25/10/2007 Sesións informativas Comisión
25/10/2007 Sesións informativas Comisión
25/10/2007 Sesións informativas Comisión
26/10/2007 Sesións informativas Comisión
26/10/2007 Sesións informativas Comisión
26/10/2007 Sesións informativas Comisión
29/10/2007 Sesións informativas Comisión
29/10/2007 Sesións informativas Comisión
29/10/2007 Admisión de modificación da solicitude de comparecencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
29/10/2007 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
31/10/2007 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 07023813
31/10/2007 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 07023814
31/10/2007 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07024833
31/10/2007 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 07023827
31/10/2007 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 07023828
02/11/2007 Sesións informativas Comisión
02/11/2007 Sesións informativas Comisión
05/11/2007 Sesións informativas Comisión
05/11/2007 Sesións informativas Comisión
05/11/2007 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 07023879
05/11/2007 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 07023880
05/11/2007 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 07023881
05/11/2007 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 07023882
06/11/2007 Sesións informativas Comisión
06/11/2007 Sesións informativas Comisión
06/11/2007 Toma de coñecemento dos antecedentes Mesa do Parlamento
07/11/2007 Sesións informativas Comisión
07/11/2007 Sesións informativas Comisión
08/11/2007 Sesións informativas Comisión
08/11/2007 Sesións informativas Comisión
08/11/2007 Sesións informativas Comisión
08/11/2007 Sesións informativas Comisión
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025008
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025009
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025010
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025011
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025012
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025013
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025014
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025015
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025016
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025017
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025018
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025019
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025020
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025021
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025022
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025023
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025024
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025025
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025026
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025027
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025028
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025029
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025030
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025031
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025032
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025033
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025034
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025035
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025036
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025037
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025038
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025039
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025040
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025041
09/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025042
09/11/2007 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 07025044
09/11/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07024085
12/11/2007 Sesións informativas Comisión
12/11/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
12/11/2007 Sesións informativas Comisión
13/11/2007 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07025121
14/11/2007 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 447
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025194
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025195
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025196
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025197
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025198
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025199
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025200
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025201
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025202
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025203
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025204
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025205
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025206
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025207
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025208
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025209
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025211
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025212
19/11/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025213
19/11/2007 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 07025258
19/11/2007 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 07025262
19/11/2007 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 07025263
20/11/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07024476
20/11/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
20/11/2007 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
21/11/2007 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 07025312
22/11/2007 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 454
26/11/2007 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
26/11/2007 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07025430
27/11/2007 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 458
29/11/2007 Designación da Ponencia Comisión
29/11/2007 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07025555
30/11/2007 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
03/12/2007 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
05/12/2007 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 465
10/12/2007 Debate do ditame da Comisión Comisión
10/12/2007 Debate do ditame da Comisión Comisión
11/12/2007 Debate do ditame da Comisión Comisión
11/12/2007 Debate do ditame da Comisión Comisión
12/12/2007 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
12/12/2007 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07025798
12/12/2007 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07025803
13/12/2007 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
14/12/2007 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 469
14/12/2007 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 469
17/12/2007 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
20/12/2007 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07025644
20/12/2007 Publicación da lei BOPG Número: 474
31/12/2007 Publicación da lei no DOG DOG Número: 251
22/01/2008 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 485
19/02/2008 Publicación da lei no BOE BOE Número: 43
29/02/2008 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 43
saltar ao pe de páxina