saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000034

Detalle do expediente

Extracto: de creación do Colexio Profesional de Detectives Privados e Privadas de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07025090

Data de creación: 12/11/2007

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
12/11/2007 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07025090
12/11/2007 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07025090
12/11/2007 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07025090
12/11/2007 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
20/11/2007 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
26/11/2007 Publicación da iniciativa BOPG Número: 457
26/11/2007 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 457
27/11/2007 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07024632
11/12/2007 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 07025761
13/12/2007 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/12/2007 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07025427
26/12/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025966
27/12/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07025659
04/02/2008 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
07/02/2008 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07027036
08/02/2008 Designación da Ponencia Comisión
08/02/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07027071
12/02/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07027112
12/02/2008 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
13/02/2008 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 499
18/02/2008 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
18/02/2008 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
18/03/2008 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 518
31/03/2008 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
31/03/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07028031
01/04/2008 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 526
01/04/2008 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
08/04/2008 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
09/04/2008 Publicación da lei BOPG Número: 531
16/04/2008 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07028781
16/04/2008 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07028782
28/04/2008 Publicación da lei no DOG DOG Número: 81
23/05/2008 Publicación da lei no BOE BOE Número: 125
saltar ao pe de páxina