saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000035

Detalle do expediente

Extracto: De creación da Axencia Galega das Industrias Culturais

Número de rexistro de entrada: 07025429

Data de creación: 26/11/2007

Órgano ditaminante: Comisión 4ª, Educación e Cultura

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
26/11/2007 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07025429
26/11/2007 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07025429
26/11/2007 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07025429
26/11/2007 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
29/11/2007 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
04/12/2007 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07024855
05/12/2007 Publicación da iniciativa BOPG Número: 465
05/12/2007 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 465
12/12/2007 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 07025804
13/12/2007 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/12/2007 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07025428
26/12/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07025968
27/12/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07025658
17/01/2008 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
06/02/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07027011
07/02/2008 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07026370
07/02/2008 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07026377
08/02/2008 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 495
11/02/2008 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
12/02/2008 Aprazado Pleno do Parlamento
12/02/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07027104
13/02/2008 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 499
13/02/2008 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 499
18/02/2008 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade e ao articulado Mesa do Parlamento
19/02/2008 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
28/02/2008 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 509
26/03/2008 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07027931
27/03/2008 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07027944
28/03/2008 Designación da Ponencia Comisión
28/03/2008 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
31/03/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07028010
31/03/2008 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
01/04/2008 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
07/04/2008 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
14/04/2008 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
22/04/2008 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 539
29/04/2008 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
29/04/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07028677
29/04/2008 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 07029276
29/04/2008 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07028695
02/05/2008 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 547
02/05/2008 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 547
06/05/2008 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
06/05/2008 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
13/05/2008 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
15/05/2008 Publicación da lei BOPG Número: 555
20/05/2008 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07030338
20/05/2008 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07030339
10/06/2008 Publicación da lei no DOG DOG Número: 111
09/07/2008 Publicación da lei no BOE BOE Número: 165
saltar ao pe de páxina