saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000036

Detalle do expediente

Extracto: Pola que se desenvolve a libre prestación de servizos de transporte marítimo de persoas en augas interiores de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07026683

Data de creación: 28/01/2008

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
28/01/2008 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07026683
28/01/2008 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07026683
28/01/2008 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07026683
04/02/2008 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
08/02/2008 Publicación da iniciativa BOPG Número: 495
08/02/2008 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 495
11/02/2008 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07026430
15/02/2008 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 07027282
18/02/2008 Non aceptación ampliación prazo presentación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
20/02/2008 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07026980
21/02/2008 Solicitude de reconsideración Rexistro de entrada: 07027449
21/02/2008 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
22/02/2008 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07027033
22/02/2008 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07027034
22/02/2008 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07027035
26/02/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07027540
26/02/2008 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 507
26/02/2008 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
27/02/2008 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
29/02/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07027594
03/03/2008 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 511
04/03/2008 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
06/03/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07027666
06/03/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07027673
07/03/2008 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07027713
10/03/2008 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
11/03/2008 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
15/03/2008 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 516
18/03/2008 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
24/03/2008 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 520
25/03/2008 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07027913
26/03/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07027920
27/03/2008 Designación da Ponencia Comisión
28/03/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07027978
31/03/2008 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
01/04/2008 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
01/04/2008 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
04/04/2008 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
08/04/2008 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 530
14/04/2008 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
14/04/2008 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 07028759
15/04/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07028343
15/04/2008 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07028354
15/04/2008 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
17/04/2008 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 536
17/04/2008 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 536
21/04/2008 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
22/04/2008 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
23/04/2008 Publicación da lei BOPG Número: 540
05/05/2008 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07029521
05/05/2008 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07029522
12/05/2008 Publicación da lei no DOG DOG Número: 90
04/06/2008 Publicación da lei no BOE BOE Número: 135
saltar ao pe de páxina