saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000037

Detalle do expediente

Extracto: de saúde de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07027213

Data de creación: 13/02/2008

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
13/02/2008 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07027213
13/02/2008 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07027213
13/02/2008 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07027213
18/02/2008 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
28/02/2008 Publicación da iniciativa BOPG Número: 509
04/03/2008 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 07027631
04/03/2008 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
06/03/2008 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 513
10/03/2008 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07027768
10/03/2008 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
12/03/2008 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
13/03/2008 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 514
17/03/2008 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07028013
17/03/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07027834
17/03/2008 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
17/03/2008 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
18/03/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07027840
18/03/2008 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 518
25/03/2008 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
28/03/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07027999
28/03/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07028000
28/03/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07028006
28/03/2008 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 524
31/03/2008 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07028257
31/03/2008 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
31/03/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07028038
01/04/2008 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 526
01/04/2008 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
02/04/2008 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07028075
02/04/2008 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07028097
03/04/2008 Designación da Ponencia Comisión
03/04/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07028126
03/04/2008 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
07/04/2008 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
08/04/2008 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
14/04/2008 Solicitude de retirada de emendas Rexistro de entrada: 07028313
14/04/2008 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
15/04/2008 Admisión de retirada de emendas Mesa do Parlamento
15/04/2008 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
17/04/2008 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
29/04/2008 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
07/05/2008 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
22/05/2008 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
03/06/2008 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
10/06/2008 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 570
13/06/2008 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
13/06/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07029693
13/06/2008 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07029694
17/06/2008 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
18/06/2008 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 576
18/06/2008 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 576
24/06/2008 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
03/07/2008 Publicación da lei BOPG Número: 584
09/07/2008 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07031225
09/07/2008 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07031226
24/07/2008 Publicación da lei no DOG DOG Número: 143
saltar ao pe de páxina