saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000038

Detalle do expediente

Extracto: Polo que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais

Número de rexistro de entrada: 07027619

Data de creación: 03/03/2008

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
03/03/2008 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07027619
03/03/2008 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07027619
03/03/2008 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07027619
04/03/2008 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
04/03/2008 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
06/03/2008 Publicación da iniciativa BOPG Número: 513
06/03/2008 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 513
10/03/2008 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07027767
18/03/2008 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 07027863
24/03/2008 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
28/03/2008 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07028238
04/04/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07028173
07/04/2008 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07028469
09/04/2008 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
09/04/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07028265
10/04/2008 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07028269
10/04/2008 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07028282
11/04/2008 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 533
14/04/2008 Designación da Ponencia Comisión
14/04/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07028321
15/04/2008 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
15/04/2008 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
17/04/2008 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
17/04/2008 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
23/04/2008 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 540
25/04/2008 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
25/04/2008 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07028630
25/04/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07028634
25/04/2008 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 07029245
28/04/2008 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 544
29/04/2008 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
29/04/2008 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
13/05/2008 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
15/05/2008 Publicación da lei BOPG Número: 555
20/05/2008 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07030338
20/05/2008 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07030339
11/06/2008 Publicación da lei no DOG DOG Número: 112
09/07/2008 Publicación da lei no BOE BOE Número: 165
saltar ao pe de páxina