saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000039

Detalle do expediente

Extracto: De medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que se modifica a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07027987

Data de creación: 28/03/2008

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
28/03/2008 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07027987
28/03/2008 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07027987
28/03/2008 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07027987
01/04/2008 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
01/04/2008 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
03/04/2008 Publicación da iniciativa BOPG Número: 528
03/04/2008 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 528
07/04/2008 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07028493
10/04/2008 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 07028288
15/04/2008 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
21/04/2008 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07028979
21/04/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07028536
21/04/2008 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
22/04/2008 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07029008
23/04/2008 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
24/04/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07028603
24/04/2008 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 541
29/04/2008 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
30/04/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07028760
30/04/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07028763
07/05/2008 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
08/05/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07028905
12/05/2008 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 552
12/05/2008 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
13/05/2008 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 553
13/05/2008 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
16/05/2008 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 556
19/05/2008 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07029118
19/05/2008 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07029133
21/05/2008 Designación da Ponencia Comisión
22/05/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07029223
26/05/2008 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
26/05/2008 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
30/05/2008 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 564
02/06/2008 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
02/06/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07029422
03/06/2008 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07030632
03/06/2008 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07029426
03/06/2008 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 566
03/06/2008 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 566
06/06/2008 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 569
10/06/2008 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
13/06/2008 Publicación da lei BOPG Número: 573
17/06/2008 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07030926
17/06/2008 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07030927
25/06/2008 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 579
30/06/2008 Publicación da lei no DOG DOG Número: 125
31/07/2008 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 595
saltar ao pe de páxina