saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000040

Detalle do expediente

Extracto: De protección da paisaxe de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07028278

Data de creación: 10/04/2008

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
10/04/2008 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07028278
10/04/2008 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07028278
10/04/2008 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07028278
15/04/2008 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
15/04/2008 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
16/04/2008 Publicación da iniciativa BOPG Número: 535
16/04/2008 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 535
21/04/2008 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07028980
24/04/2008 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 07028612
25/04/2008 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07029220
25/04/2008 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07029221
26/04/2008 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 543
29/04/2008 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
05/05/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07028787
05/05/2008 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07029572
06/05/2008 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
07/05/2008 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
08/05/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07028905
12/05/2008 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 552
12/05/2008 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
14/05/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07029039
14/05/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07029040
15/05/2008 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07030073
21/05/2008 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
22/05/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07029214
22/05/2008 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 559
27/05/2008 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
02/06/2008 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07029389
02/06/2008 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07029392
02/06/2008 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 565
02/06/2008 Designación da Ponencia Comisión
03/06/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07029427
13/06/2008 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
13/06/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07029696
13/06/2008 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07030847
13/06/2008 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07029695
16/06/2008 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 574
16/06/2008 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 574
17/06/2008 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
24/06/2008 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
30/06/2008 Publicación da lei BOPG Número: 581
04/07/2008 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07031190
04/07/2008 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07031191
09/07/2008 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07031225
18/07/2008 Publicación da lei no DOG DOG Número: 139
saltar ao pe de páxina