saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000052

Detalle do expediente

Extracto: De publicidade institucional de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07033719

Data de creación: 20/11/2008

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
20/11/2008 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07033719
20/11/2008 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07033719
20/11/2008 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07033719
24/11/2008 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
25/11/2008 Publicación da iniciativa BOPG Número: 653
25/11/2008 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 653
25/11/2008 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 07033277
27/11/2008 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
01/12/2008 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 07033923
01/12/2008 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
03/12/2008 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 07033395
03/12/2008 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 660
15/12/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07034165
16/12/2008 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07033556
17/12/2008 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
23/12/2008 Renuncia á presentación de emendas Rexistro de entrada: 07034219
saltar ao pe de páxina