saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000020

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei do comercio interior de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08049731

Data de creación: 27/09/2010

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
27/09/2010 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08049731
27/09/2010 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08049731
27/09/2010 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08049731
27/09/2010 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
28/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010090
28/09/2010 Publicación da iniciativa BOPG Número: 322
06/10/2010 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
08/10/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08010563
11/10/2010 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 331
13/10/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08052495
14/10/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08010697
14/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010697
15/10/2010 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 334
15/10/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08052711
18/10/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
18/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010921
18/10/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08052753
20/10/2010 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
20/10/2010 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
22/10/2010 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 339
25/10/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 08053086
25/10/2010 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
25/10/2010 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
26/10/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08011199
26/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011199
26/10/2010 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
26/10/2010 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 341
27/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011260
28/10/2010 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 343
29/10/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08053393
30/10/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08053399
30/10/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08053401
09/11/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
09/11/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011472
10/11/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08054218
10/11/2010 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 351
11/11/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08054287
11/11/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08054307
12/11/2010 Designación da Ponencia Comisión
12/11/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08054432
16/11/2010 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
16/11/2010 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
16/11/2010 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
24/11/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011833
25/11/2010 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 362
01/12/2010 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
01/12/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08055263
01/12/2010 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08012032
01/12/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08055282
02/12/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08055290
03/12/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08012057
03/12/2010 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 368
03/12/2010 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 368
07/12/2010 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
07/12/2010 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
14/12/2010 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
17/12/2010 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08012363
17/12/2010 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08012364
17/12/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08012365
17/12/2010 Certificación Rexistro de saída: 08012366
17/12/2010 Publicación da lei BOPG Número: 376
29/12/2010 Publicación da lei no DOG DOG Número: 249
29/01/2011 Publicación da lei no BOE BOE Número: 25
saltar ao pe de páxina