saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000021

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei reguladora do Consello Galego da Competencia

Número de rexistro de entrada: 08051987

Data de creación: 06/10/2010

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
06/10/2010 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08051987
06/10/2010 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08051987
06/10/2010 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08051987
13/10/2010 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
13/10/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08010620
13/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010621
13/10/2010 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08010622
14/10/2010 Publicación da iniciativa BOPG Número: 333
20/10/2010 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
22/10/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08011123
22/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011124
22/10/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08011125
22/10/2010 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08011126
25/10/2010 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 340
29/10/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08053279
02/11/2010 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
02/11/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08011338
03/11/2010 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 346
10/11/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 08054211
10/11/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08011484
10/11/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011484
10/11/2010 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 351
11/11/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011541
11/11/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08011542
11/11/2010 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 352
16/11/2010 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
16/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054553
16/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054557
17/11/2010 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08011642
22/11/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
23/11/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08054776
23/11/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011778
24/11/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08054825
24/11/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08054894
24/11/2010 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 361
25/11/2010 Designación da Ponencia Comisión
26/11/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08055026
30/11/2010 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
31/01/2011 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
04/02/2011 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 403
10/02/2011 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
10/02/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08059254
10/02/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08013887
10/02/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08059278
11/02/2011 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08013893
11/02/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08059380
11/02/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08013915
14/02/2011 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 409
14/02/2011 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 409
15/02/2011 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
15/02/2011 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
22/02/2011 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
25/02/2011 Publicación da lei BOPG Número: 418
28/02/2011 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08014316
28/02/2011 Certificación Rexistro de saída: 08014317
03/03/2011 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08014418
08/03/2011 Publicación da lei no DOG DOG Número: 46
29/03/2011 Publicación da lei no BOE BOE Número: 75
saltar ao pe de páxina