saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000037

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei do deporte de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08072736

Data de creación: 25/10/2011

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
25/10/2011 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08072736
25/10/2011 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08072736
25/10/2011 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08072736
02/11/2011 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
02/11/2011 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08018800
02/11/2011 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08018799
02/11/2011 Publicación da iniciativa BOPG Número: 571
15/11/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08073732
15/11/2011 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
15/11/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08019063
15/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019063
15/11/2011 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
16/11/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 581
18/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073931
19/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073932
21/11/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08019157
21/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019160
21/11/2011 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 08019161
21/11/2011 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 584
22/11/2011 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
22/11/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
23/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019225
23/11/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08074057
24/11/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 08074090
24/11/2011 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
25/11/2011 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 588
29/11/2011 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
29/11/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08019389
29/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019389
30/11/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08074403
30/11/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08019425
30/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019425
30/11/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 591
01/12/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 592
07/12/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08074698
07/12/2011 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
07/12/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08074718
07/12/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08074728
07/12/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08074736
09/12/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08019575
12/12/2011 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08074766
13/12/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
13/12/2011 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
13/12/2011 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
14/12/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08074926
14/12/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019645
15/12/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08074998
15/12/2011 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 600
15/12/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08075041
16/12/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019728
16/12/2011 Designación da Ponencia Comisión
16/12/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08075106
19/12/2011 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 602
21/12/2011 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
21/12/2011 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
21/12/2011 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
23/01/2012 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
30/01/2012 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
02/02/2012 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
06/02/2012 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
09/02/2012 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
28/02/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08020969
28/02/2012 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 649
02/03/2012 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
02/03/2012 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08078948
02/03/2012 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08078951
02/03/2012 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08078957
05/03/2012 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08021088
05/03/2012 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08021089
05/03/2012 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
05/03/2012 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
09/03/2012 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 656
23/03/2012 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 665
27/03/2012 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
30/03/2012 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08021583
30/03/2012 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08021584
30/03/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08021585
30/03/2012 Certificación Rexistro de saída: 08021586
30/03/2012 Publicación da lei BOPG Número: 669
13/04/2012 Publicación da lei no DOG DOG Número: 71
27/04/2012 Publicación da lei no BOE BOE Número: 101
saltar ao pe de páxina