saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000039

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de bibliotecas de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08075183

Data de creación: 21/12/2011

Órgano ditaminante: Comisión 4ª, Educación e Cultura

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
21/12/2011 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08075183
21/12/2011 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08075183
21/12/2011 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08075183
28/12/2011 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
28/12/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019929
28/12/2011 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08019930
28/12/2011 Publicación da iniciativa BOPG Número: 607
07/02/2012 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
08/02/2012 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 08020463
13/02/2012 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08077665
13/02/2012 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
14/02/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08020521
15/02/2012 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 640
22/02/2012 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 08078438
22/02/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08020876
22/02/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08020876
22/02/2012 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 645
27/02/2012 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
01/03/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08078894
01/03/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08078897
01/03/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08078908
01/03/2012 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08021036
05/03/2012 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
05/03/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08021059
05/03/2012 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08079038
05/03/2012 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08079075
05/03/2012 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
05/03/2012 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
06/03/2012 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08079133
07/03/2012 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 654
08/03/2012 Designación da Ponencia Comisión
09/03/2012 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08021196
09/03/2012 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08079233
14/03/2012 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
15/03/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08021275
16/05/2012 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
23/05/2012 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
25/05/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08022844
28/05/2012 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 702
01/06/2012 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
01/06/2012 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08083522
01/06/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08023007
04/06/2012 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08083561
04/06/2012 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08083563
04/06/2012 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08023012
04/06/2012 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08023013
05/06/2012 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
05/06/2012 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
05/06/2012 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 706
05/06/2012 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 706
12/06/2012 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
14/06/2012 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08023305
14/06/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08023306
14/06/2012 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08023307
14/06/2012 Certificación Rexistro de saída: 08023308
14/06/2012 Publicación da lei BOPG Número: 713
27/06/2012 Publicación da lei no DOG DOG Número: 122
06/07/2012 Publicación da lei no BOE BOE Número: 161
saltar ao pe de páxina