saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000041

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08078176

Data de creación: 16/02/2012

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
16/02/2012 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08078176
16/02/2012 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08078176
16/02/2012 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08078176
17/02/2012 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 08078275
20/02/2012 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08078345
21/02/2012 Lectura única:Aceptación do procedemento pola Mesa Mesa do Parlamento
21/02/2012 Publicación da iniciativa BOPG Número: 644
21/02/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08020836
22/02/2012 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 08078503
22/02/2012 Solicitude de antecedentes Rexistro de entrada: 08078461
22/02/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08020887
24/02/2012 Solicitude de antecedentes Rexistro de entrada: 08078583
24/02/2012 Solicitude de suspensión do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08078583
24/02/2012 Solicitude de exclusión da orde do día do Pleno Rexistro de entrada: 08078583
27/02/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08078674
27/02/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08078675
27/02/2012 Cualificación de emendas pola Mesa do Parlamento Mesa do Parlamento
27/02/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08020960
27/02/2012 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08020960
27/02/2012 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08020961
28/02/2012 Lectura única:Debate de lectura única ante o Pleno Pleno do Parlamento
28/02/2012 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 649
29/02/2012 Publicación da lei BOPG Número: 650
29/02/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08020988
29/02/2012 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08020989
29/02/2012 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08020990
29/02/2012 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08020991
02/03/2012 Publicación da lei no DOG DOG Número: 44
06/03/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08021104
17/03/2012 Publicación da lei no BOE BOE Número: 66
saltar ao pe de páxina