saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000042

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de montes de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08079362

Data de creación: 14/03/2012

Órgano ditaminante: Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
14/03/2012 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08079362
14/03/2012 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08079362
14/03/2012 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08079362
21/03/2012 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
21/03/2012 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08021375
21/03/2012 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08021374
22/03/2012 Publicación da iniciativa BOPG Número: 664
02/04/2012 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08080094
02/04/2012 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 670
03/04/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08021606
03/04/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08021606
03/04/2012 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
03/04/2012 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
03/04/2012 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 671
04/04/2012 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 08021632
04/04/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08021633
04/04/2012 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 672
11/04/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08080546
11/04/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08080550
12/04/2012 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08021840
16/04/2012 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
16/04/2012 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08080831
16/04/2012 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08080832
16/04/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08021963
17/04/2012 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/04/2012 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
17/04/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08022031
17/04/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08022031
17/04/2012 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 679
17/04/2012 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 679
24/04/2012 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
25/04/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08081403
25/04/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08081408
25/04/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08081410
26/04/2012 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08081421
26/04/2012 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08022295
26/04/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08022300
27/04/2012 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
27/04/2012 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 685
30/04/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08022341
30/04/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08022338
02/05/2012 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08081774
02/05/2012 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08081784
02/05/2012 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08081787
02/05/2012 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08022343
02/05/2012 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08081794
02/05/2012 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 687
03/05/2012 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
03/05/2012 Designación da Ponencia Comisión
03/05/2012 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 688
04/05/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08022395
04/05/2012 Acordo na comisión: Designación de Ponencia Rexistro de entrada: 08082055
04/05/2012 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08022417
04/05/2012 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 689
07/05/2012 Solicitude de reconsideración Rexistro de entrada: 08082130
08/05/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08022441
22/05/2012 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08022714
22/05/2012 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 08022728
06/06/2012 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
11/06/2012 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 710
14/06/2012 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
14/06/2012 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08084319
14/06/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08023329
14/06/2012 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08084341
15/06/2012 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08084438
18/06/2012 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 715
18/06/2012 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 715
19/06/2012 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
19/06/2012 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
26/06/2012 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
27/06/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08023834
27/06/2012 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08023835
27/06/2012 Certificación Rexistro de saída: 08023836
27/06/2012 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08023837
27/06/2012 Publicación da lei BOPG Número: 722
23/07/2012 Publicación da lei no DOG DOG Número: 140
08/09/2012 Publicación da lei no BOE BOE Número: 217
saltar ao pe de páxina