saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000045

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de inclusión social de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08083635

Data de creación: 05/06/2012

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Fin lexislatura

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
05/06/2012 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08083635
05/06/2012 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08083635
05/06/2012 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08083635
11/06/2012 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
12/06/2012 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08023222
12/06/2012 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08023223
12/06/2012 Publicación da iniciativa BOPG Número: 711
13/06/2012 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08084186
19/06/2012 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
19/06/2012 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
19/06/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08023380
19/06/2012 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 08023381
19/06/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08023382
19/06/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08023380
20/06/2012 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 717
20/06/2012 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 717
28/06/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08084936
29/06/2012 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
29/06/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08084973
02/07/2012 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08023876
03/07/2012 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
03/07/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08023972
03/07/2012 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08085021
03/07/2012 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 726
13/07/2012 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
13/07/2012 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
02/08/2012 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
03/08/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08024225
03/08/2012 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 742
saltar ao pe de páxina