saltar ao contido

Expediente: 08/PPLR-000002

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei para a reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08084455

Data de creación: 15/06/2012

Órgano ditaminante: Comisión do Regulamento

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Fin lexislatura

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
15/06/2012 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08084455
19/06/2012 Admisión a trámite Mesa do Parlamento
19/06/2012 Notificación á Dirección Xeral Rexistro de saída: 08023368
19/06/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08023369
19/06/2012 Oficio de execución do acordo da Mesa Rexistro de saída: 08023370
19/06/2012 Publicación da iniciativa BOPG Número: 716
22/06/2012 Criterio do Goberno Rexistro de entrada: 08084760
22/06/2012 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08084760
25/06/2012 Coñecemento do informe de impacto de xénero e traslado á X.P. Mesa do Parlamento
26/06/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08023781
03/07/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08023974
03/07/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08023976
03/07/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08023976
03/07/2012 Toma de consideración en Pleno Pleno do Parlamento
03/07/2012 Publicación toma en consideración BOPG Número: 726
03/07/2012 Publicación prazo presentación emendas BOPG Número: 726
12/07/2012 Presentación de emendas
12/07/2012 Presentación de emendas
12/07/2012 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 08024039
13/07/2012 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
13/07/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08024047
13/07/2012 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 731
16/07/2012 Designación dos ponentes Rexistro de entrada: 08085294
16/07/2012 Designación dos ponentes Rexistro de entrada: 08085298
16/07/2012 Comunicación de acordo Rexistro de entrada: 08085299
16/07/2012 Comunicación de acordo Rexistro de entrada: 08085318
16/07/2012 Designación da Ponencia Comisión
17/07/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08024082
18/07/2012 Publicación da designación da Ponencia BOPG Número: 734
19/07/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08024111
19/07/2012 Toma de coñecemento Mesa do Parlamento
19/07/2012 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 735
23/07/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08024141
23/07/2012 Comunicación de acordo Rexistro de entrada: 08085460
23/07/2012 Mantemento de emendas Rexistro de entrada: 08085458
23/07/2012 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
24/07/2012 Mantemento de emendas Rexistro de entrada: 08085464
24/07/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08024143
24/07/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08024144
26/07/2012 Publicación prazo presentación emendas BOPG Número: 738
26/07/2012 Publicación do ditame da Comisión BOPG Número: 738
03/08/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08024217
03/08/2012 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08024218
03/08/2012 Certificación Rexistro de saída: 08024219
03/08/2012 Notificación á Dirección Xeral Rexistro de saída: 08024232
03/08/2012 Publicación do acordo do Pleno BOPG Número: 742
saltar ao pe de páxina