saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000002

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013

Número de rexistro de entrada: 09001859

Data de creación: 28/12/2012

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
28/12/2012 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09001859
28/12/2012 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09001859
28/12/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09000517
28/12/2012 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09001859
28/12/2012 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09000518
28/12/2012 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09001865
28/12/2012 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09001870
28/12/2012 Publicación da iniciativa BOPG Número: 23
28/12/2012 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09001866
28/12/2012 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09001871
28/12/2012 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09001872
28/12/2012 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
04/01/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09000551
04/01/2013 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 09000554
04/01/2013 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 09000555
09/01/2013 Sesións informativas Comisión
09/01/2013 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 09000567
09/01/2013 Sesións informativas Comisión
10/01/2013 Sesións informativas Comisión
11/01/2013 Sesións informativas Comisión
11/01/2013 Sesións informativas Comisión
14/01/2013 Sesións informativas Comisión
14/01/2013 Sesións informativas Comisión
14/01/2013 Sesións informativas Comisión
15/01/2013 Sesións informativas Comisión
16/01/2013 Sesións informativas Comisión
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002165
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002169
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002170
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002166
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002168
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002171
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002167
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002172
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002173
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002174
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002175
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002176
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002177
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002178
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002179
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002180
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002181
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002182
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002183
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002184
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002185
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002186
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002187
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002188
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002189
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002190
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002191
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002192
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002193
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002194
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002195
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002196
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002197
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002198
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002199
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002200
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002201
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002202
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002203
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002204
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002205
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002206
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002207
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002208
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002209
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002210
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002211
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002212
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002213
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002214
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002215
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002216
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002217
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002218
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002219
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002220
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002221
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002222
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002223
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002224
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002225
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002226
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002227
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002228
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002229
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002230
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002231
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002232
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002233
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002234
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002235
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002236
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002237
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002238
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002239
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002240
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002241
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002242
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002243
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002244
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002245
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002246
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002247
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002248
16/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002249
17/01/2013 Sesións informativas Comisión
17/01/2013 Sesións informativas Comisión
17/01/2013 Sesións informativas Comisión
17/01/2013 Sesións informativas Comisión
17/01/2013 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09002298
17/01/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09000594
17/01/2013 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09002301
18/01/2013 Sesións informativas Comisión
18/01/2013 Sesións informativas Comisión
21/01/2013 Sesións informativas Comisión
21/01/2013 Sesións informativas Comisión
21/01/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09002379
21/01/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09000610
22/01/2013 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
22/01/2013 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 35
25/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002549
25/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002565
25/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002566
25/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002569
25/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002570
25/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002571
25/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002572
25/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002573
25/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002574
25/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002575
25/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002576
25/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002577
25/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002578
25/01/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09002579
28/01/2013 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09002608
28/01/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09000725
28/01/2013 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09002587
28/01/2013 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09002594
28/01/2013 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09002595
29/01/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09000737
29/01/2013 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
29/01/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09000730
29/01/2013 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09002615
30/01/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09000744
30/01/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09002744
31/01/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09002765
31/01/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09000759
31/01/2013 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 42
01/02/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09002811
01/02/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 43
04/02/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09002906
04/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09000825
04/02/2013 Designación da Ponencia Comisión
04/02/2013 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 44
05/02/2013 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
07/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09000913
08/02/2013 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 48
11/02/2013 Debate do ditame da Comisión Comisión
14/02/2013 Debate do ditame da Comisión Comisión
15/02/2013 Debate do ditame da Comisión Comisión
18/02/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09003839
18/02/2013 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
18/02/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09001065
18/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001074
18/02/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09003888
18/02/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09003929
19/02/2013 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 53
20/02/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09004052
20/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001120
20/02/2013 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 54
25/02/2013 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
27/02/2013 Publicación da lei BOPG Número: 59
27/02/2013 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09001265
27/02/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09001266
27/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001267
27/02/2013 Certificación Rexistro de saída: 09001268
28/02/2013 Publicación da lei no DOG DOG Número: 42
14/03/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09001662
14/03/2013 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 69
25/03/2013 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 59
18/04/2013 Publicación da lei no BOE BOE Número: 93
saltar ao pe de páxina