saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000005

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei do sistema universitario de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09002122

Data de creación: 15/01/2013

Órgano ditaminante: Comisión 4ª, Educación e Cultura

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
15/01/2013 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09002122
15/01/2013 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09002122
15/01/2013 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09002122
22/01/2013 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
22/01/2013 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09000620
22/01/2013 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09000623
28/01/2013 Publicación da iniciativa BOPG Número: 39
28/01/2013 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 39
12/02/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09003579
12/02/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09000970
12/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09000970
13/02/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 51
18/02/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09003886
18/02/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09003932
18/02/2013 Solicitude de retirada de emendas Rexistro de entrada: 09003934
18/02/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09003935
18/02/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09003939
19/02/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09001082
22/02/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09004158
26/02/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09001220
26/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001220
27/02/2013 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
27/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001262
27/02/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 59
27/02/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09004366
28/02/2013 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 60
01/03/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09004448
01/03/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001349
01/03/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09001349
01/03/2013 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 61
01/03/2013 Publicación da iniciativa BOPG Número: 61
01/03/2013 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 09004493
01/03/2013 Solicitude de remisión do texto completo Rexistro de entrada: 09004451
01/03/2013 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09001367
01/03/2013 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09001368
01/03/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09001353
07/03/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09001476
14/03/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09005132
19/03/2013 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
19/03/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001733
22/03/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09005485
25/03/2013 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
26/03/2013 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09001789
26/03/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 76
01/04/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09005813
02/04/2013 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
02/04/2013 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09001894
02/04/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 79
09/04/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09006274
09/04/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09006291
09/04/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09006292
09/04/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09006295
09/04/2013 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
10/04/2013 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
10/04/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09002012
11/04/2013 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09006469
11/04/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09002031
11/04/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09006462
11/04/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09006463
11/04/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09006512
11/04/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09006523
11/04/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 85
12/04/2013 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09002041
12/04/2013 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 86
16/04/2013 Designación da Ponencia Comisión
17/04/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09006822
17/04/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09002151
17/04/2013 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 09002154
17/04/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09006837
06/05/2013 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
13/05/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09002599
14/05/2013 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 101
21/05/2013 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
21/05/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09008127
21/05/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09008125
21/05/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09008128
21/05/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09002745
22/05/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09008132
23/05/2013 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 107
23/05/2013 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 107
27/05/2013 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
27/05/2013 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
11/06/2013 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
13/06/2013 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09003191
13/06/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09003192
13/06/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09003193
13/06/2013 Certificación Rexistro de saída: 09003190
13/06/2013 Publicación da lei BOPG Número: 120
30/07/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09003891
30/07/2013 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 143
31/07/2013 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 09003924
saltar ao pe de páxina