saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000006

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de fomento da investigación e a innovación de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09002505

Data de creación: 24/01/2013

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
24/01/2013 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09002505
24/01/2013 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09002505
24/01/2013 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09002505
28/01/2013 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
29/01/2013 Publicación da iniciativa BOPG Número: 40
29/01/2013 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09000732
29/01/2013 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09000733
05/02/2013 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
06/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09000869
06/02/2013 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 09000870
07/02/2013 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 47
12/02/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09003578
12/02/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09000969
12/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09000969
13/02/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 51
18/02/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09003842
18/02/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09003856
18/02/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09003933
18/02/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09003937
18/02/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09003941
19/02/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09001083
21/02/2013 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
22/02/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09001175
22/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001175
22/02/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 56
25/02/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09004216
26/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001223
26/02/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09001223
27/02/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 59
28/02/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09004429
28/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001318
05/03/2013 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 63
05/03/2013 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 63
05/03/2013 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 63
06/03/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09004680
06/03/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09004703
06/03/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09004711
06/03/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09004712
07/03/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09001473
12/03/2013 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
13/03/2013 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
14/03/2013 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09001653
14/03/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001656
14/03/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09005120
15/03/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 70
15/03/2013 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 70
18/03/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09005253
19/03/2013 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
19/03/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09005368
20/03/2013 Designación da Ponencia Comisión
20/03/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09005406
25/03/2013 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
25/03/2013 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
06/05/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09002479
07/05/2013 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 98
16/05/2013 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
16/05/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09007982
16/05/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09002689
16/05/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09007983
16/05/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09007984
16/05/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09007985
20/05/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09002700
20/05/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09002701
20/05/2013 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 104
20/05/2013 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 104
28/05/2013 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
29/05/2013 Certificación Rexistro de saída: 09002908
29/05/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09002912
29/05/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09002913
29/05/2013 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09002914
saltar ao pe de páxina