saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000004

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017

Número de rexistro de entrada: 10011320

Data de creación: 03/07/2017

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Lectura única

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
03/07/2017 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10011320
03/07/2017 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10011320
03/07/2017 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10011320
04/07/2017 Admisión a trámite e traslado XP para audiencia proced. lectura única Mesa do Parlamento
04/07/2017 Lectura única:Aceptación do procedemento pola Mesa Mesa do Parlamento
04/07/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10003367
04/07/2017 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10003368
04/07/2017 Publicación do acordo da aceptación trámite de lectura única pola Mesa BOPG Número: 139
06/07/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10011769
06/07/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10003485
06/07/2017 Notificación ao deputado Rexistro de saída: 10003485
06/07/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10003485
07/07/2017 Solicitude de reconsideración Rexistro de entrada: 10011927
07/07/2017 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 142
10/07/2017 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
10/07/2017 Cualificación de emendas para lectura única Mesa do Parlamento
10/07/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10011995
10/07/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10011998
10/07/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10003564
10/07/2017 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10003565
10/07/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10012007
11/07/2017 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
11/07/2017 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
12/07/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10003577
12/07/2017 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10003578
12/07/2017 Certificación Rexistro de saída: 10003579
12/07/2017 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 10003580
12/07/2017 Publicación da lei BOPG Número: 144
14/07/2017 Publicación da lei no DOG DOG Número: 134
saltar ao pe de páxina