saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000017

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario

Número de rexistro de entrada: 10052558

Data de creación: 12/07/2019

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pendente de tramitación

Tipo de finalización: Pendente de tramitación

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
12/07/2019 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10052558
12/07/2019 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10052558
12/07/2019 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10052558
17/07/2019 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
18/07/2019 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10016185
18/07/2019 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 10016186
18/07/2019 Publicación da iniciativa BOPG Número: 507
03/09/2019 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
03/09/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10016493
04/09/2019 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 524
12/09/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10055543
saltar ao pe de páxina