saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000018

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia

Número de rexistro de entrada: 10053521

Data de creación: 07/08/2019

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pendente de tramitación

Tipo de finalización: Pendente de tramitación

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
07/08/2019 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10053521
07/08/2019 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10053521
07/08/2019 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10053521
08/08/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10016367
28/08/2019 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
29/08/2019 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10016448
29/08/2019 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 10016449
30/08/2019 Publicación da iniciativa BOPG Número: 522
03/09/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
03/09/2019 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
03/09/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10016493
04/09/2019 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 524
12/09/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10055542
13/09/2019 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10055686
17/09/2019 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/09/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10016885
17/09/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10016885
17/09/2019 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 10016897
18/09/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10055975
18/09/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10055976
18/09/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10055994
18/09/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10016940
18/09/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 533
20/09/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10056152
25/09/2019 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
25/09/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10056395
25/09/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017091
26/09/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
26/09/2019 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
26/09/2019 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
26/09/2019 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 537
26/09/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017114
26/09/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017114
27/09/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10056519
27/09/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 538
30/09/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017177
30/09/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017177
30/09/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 539
01/10/2019 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
01/10/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10056782
01/10/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017214
01/10/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017214
02/10/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 540
04/10/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10057026
04/10/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10057028
04/10/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10057037
04/10/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10057038
04/10/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10057046
07/10/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017291
07/10/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
09/10/2019 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10057240
09/10/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017356
saltar ao pe de páxina