saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000022

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de residuos e solos contaminados de Galicia

Número de rexistro de entrada: 10060275

Data de creación: 19/12/2019

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pendente de tramitación

Tipo de finalización: Pendente de tramitación

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
19/12/2019 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10060275
19/12/2019 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10060275
19/12/2019 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10060275
23/12/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10018423
30/12/2019 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
02/01/2020 Notificación ao deputado Rexistro de saída: 10018473
02/01/2020 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10018473
02/01/2020 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10018473
02/01/2020 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10018473
02/01/2020 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 10018474
03/01/2020 Publicación da iniciativa BOPG Número: 583
21/01/2020 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
22/01/2020 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10062152
27/01/2020 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
27/01/2020 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10018767
27/01/2020 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10018767
28/01/2020 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 598
31/01/2020 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10062807
31/01/2020 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10062817
31/01/2020 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10062854
31/01/2020 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10062893
03/02/2020 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10018871
03/02/2020 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 602
03/02/2020 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
05/02/2020 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10063166
05/02/2020 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10018956
05/02/2020 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10018956
06/02/2020 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 604
10/02/2020 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
10/02/2020 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10063428
10/02/2020 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10063466
10/02/2020 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10019115
11/02/2020 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 606
saltar ao pe de páxina