Xornada
O Parlamento ante o reto da participación cidadá

Parlamento de Galicia

1 de Xullo de 2016

De 10.00 h a 14.00 h

Programa

Programa da xornada

 • 10.00 h

  Inauguración

  • D. Miguel Santalices Vieira, presidente do Parlamento de Galicia
  • D. José Julio Fernández Rodríguez, Universidade de Santiago de Compostela

 • 10.15 h

  Relatorio

  " Sistema representativo e a crise da democracia de partidos"

  • D. Roberto L. Blanco Valdés, Universidade de Santiago de Compostela

 • 10.45 h

  Relatorio

  "O Parlamento 3.0"

  • D. Miguel Pérez-Moneo, Universidade de Barcelona

 • 11.15 h
  -
  11.30 h

  Pausa

 • 11.30 h

  Mesa redonda

  "A visión da cidadanía". Preguntas e debate

  Moderador: D. José Julio Fernández Rodríguez

  Interveñen:

  • Dª Miriam Garabito Cociñas, presidenta UNICEF Galicia
  • Dª Susana López Carbia, periodista
  • Dª Noela Rey Méndez, experta en comunicación e redes sociais
  • D. Luis Barreiro Carballal, activista social e doutor en Dereito

 • 13.00 h

  Presentación

  "Presentación dos novos instrumentos de participación no Parlamento de Galicia"

  • D. Xosé Antón Sarmiento Méndez, letrado oficial maior do Parlamento de Galicia

 • 13.30 h

  Clausura

Inscríbase

Entrada libre ata completar capacidade. Entregarase diploma.

A data límite para o envío do formulario é o 21 de xuño

Deben cumprimentarse tódolos campos

Como se decatou desta xornada:

Cláusula de protección de datos:

Os titulares dos datos incluídos nos ficheiros titularidade do Parlamento de Galicia poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación dos datos e oposición ao tratamento, conforme o previsto no título III da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, así como nos demais casos previstos na lexislación vixente e ante o órgano competente que para cada ficheiro se concreta no BOPG 668 do 29 de marzo de 2012.

O exercicio destes dereitos poderá efectuarse dirixíndose por escrito a: Parlamento de Galicia, con domicilio en Rúa do Hórreo, 63 Santiago de Compostela, 15.701 – A Coruña, ou mediante correo electrónico certificado a:gdWebmaster@parlamentodegalicia.es, acompañado, nos dous casos, de fotocopia do documento nacional de identidade e coa data, a sinatura e o enderezo para os efectos de notificacións.