Lexisla con Nós

Proposición de lei de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria.

02/01/2018 9:05
Proposición de lei de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria.  (10/PPL-000012)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.