Lexisla con Nós

Proposición de lei de modificación da Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia

21/03/2018 9:19
Proposición de lei de modificación da Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia. (10/PPL-000016)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.