saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000027

Detalle do expediente

Extracto: De modificación da Lei 9/1997, do 21 de agosto, de ordenación e promoción do turismo en Galicia.

Número de rexistro de entrada: 06011744

Data de creación: 23/09/2003

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Consellería da Presidencia, Relacións Inst. e Admón. Pública

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
23/09/2003 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06011744
30/09/2003 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
01/10/2003 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 06011867
02/10/2003 Publicación da iniciativa BOPG Número: 422
06/10/2003 Toma de coñecemento dos antecedentes Mesa do Parlamento
07/10/2003 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 06011962
14/10/2003 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
21/10/2003 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06028191
24/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012250
24/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012258
29/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012321
29/10/2003 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06012308
04/11/2003 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
06/11/2003 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 446
06/11/2003 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 446
24/11/2003 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
03/12/2003 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06029337
11/03/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06014412
15/04/2004 Designación da Ponencia Comisión
20/04/2004 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
15/09/2004 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
27/09/2004 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 637
13/10/2004 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
13/10/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06018281
13/10/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06036808
13/10/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06018273
14/10/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06018296
16/10/2004 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 649
16/10/2004 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 649
18/10/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06036937
18/10/2004 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
19/10/2004 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
23/10/2004 Publicación da lei BOPG Número: 655
27/10/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06037197
29/10/2004 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06037261
29/10/2004 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06037262
29/10/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06037263
17/11/2004 Publicación da lei no DOG DOG Número: 224
03/12/2004 Publicación da lei no BOE BOE Número: 291
09/03/2005 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06040650
22/03/2005 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06021794
saltar ao pe de páxina