Actividade

Últimas leis en tramitación:

Proposición de lei, Grupo Parlamentario de En Marea, pola que se modifica a Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia

Proposición de lei pola que se modifica a Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia. (10/PPL-000041)

Proxecto de lei do patrimonio natural de Galicia

Proxecto de lei do patrimonio natural de Galicia . (10/PL-000016)

Proxecto de lei polo que se concede un suplemento de crédito para o reforzo de actuacións prioritarias para o ano 2019

Proxecto de lei polo que se concede un suplemento de crédito para o reforzo de actuacións prioritarias para o ano 2019.  (10/PL-000015)

Proxecto de lei de Administración dixital de Galicia

Proxecto de lei de Administración dixital de Galicia. (10/PL-000014)

Proposición de lei, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,das artes escénicas de Galicia

Proposición de lei das artes escénicas de Galicia. (10/PPL-000040)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, para a mellora da asistencia primaria no Sistema público de saúde de Galicia

Proposición de lei para a mellora da asistencia primaria no Sistema público de saúde de Galicia.  (10/PPL-000039)

Proxecto de lei de Administración dixital de Galicia

Proxecto de lei de Administración dixital de Galicia. (10/PL-000014)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria

Proposición de lei de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria. (10/PPL-000038)

 • Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, BOPG Nº 488 do 17/06/2019
  ( Boletín )
 • Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, BOPG Nº 487 do 14/06/2019
  ( Boletín )
 • Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, BOPG Nº 486 do 12/06/2019
  ( Fascículo 1 )
  ( Fascículo 2 )
 • Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, BOPG Nº 485 do 10/06/2019
  ( Boletín )
 • Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, BOPG Nº 484 do 06/06/2019
  ( Boletín )

Hemiciclo

Participación cidadá

O Parlamento é a casa de todos e como tal queremos que participedes nel. Queremos que compartades as vosas opinións e que nos fagades chegar as dúbidas e preguntas que teñades.

Transparencia

O Parlamento de Galicia pon ao dispor da cidadanía esta sección de transparencia onde se pode consultar a información dispoñible do funcionamento da institución.