Actividade

Últimas leis en tramitación:

Proxecto de lei de Administración dixital de Galicia

Proxecto de lei de Administración dixital de Galicia. (10/PL-000014)

Proposición de lei, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,das artes escénicas de Galicia

Proposición de lei das artes escénicas de Galicia. (10/PPL-000040)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, para a mellora da asistencia primaria no Sistema público de saúde de Galicia

Proposición de lei para a mellora da asistencia primaria no Sistema público de saúde de Galicia.  (10/PPL-000039)

Proxecto de lei de Administración dixital de Galicia

Proxecto de lei de Administración dixital de Galicia. (10/PL-000014)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria

Proposición de lei de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria. (10/PPL-000038)

Proposición de lei do G. P. dos Socialistas de Galicia, de modificación da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais para a Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, co obxecto de proporcionar recursos adicionais para a atención primaria

Proposición de lei de modificación da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais para a Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, co obxecto de proporcionar recursos adicionais para a atención primaria. (10/PPL-000037)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, de reforma da Lei 1/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística

Proposición de lei de reforma da Lei 1/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística. (10/PPL-000036)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, de creación da Oficina de Control Orzamentario no Parlamento de Galicia

Proposición de lei de creación da Oficina de Control Orzamentario no Parlamento de Galicia. (10/PPL-000035)

Hemiciclo

Participación cidadá

O Parlamento é a casa de todos e como tal queremos que participedes nel. Queremos que compartades as vosas opinións e que nos fagades chegar as dúbidas e preguntas que teñades.

Transparencia

O Parlamento de Galicia pon ao dispor da cidadanía esta sección de transparencia onde se pode consultar a información dispoñible do funcionamento da institución.