saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000023

Detalle do expediente

Extracto: De subvencións de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07015394

Data de creación: 29/11/2006

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
29/11/2006 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07015394
29/11/2006 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07015394
01/12/2006 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07015444
05/12/2006 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
05/12/2006 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
11/12/2006 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07014095
11/12/2006 Publicación da iniciativa BOPG Número: 253
11/12/2006 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 253
18/12/2006 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07015804
19/12/2006 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
21/12/2006 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07014574
31/01/2007 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07016826
06/02/2007 Ampliación da prórroga do prazo de emendas Mesa do Parlamento
12/02/2007 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07015374
16/02/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07017604
16/02/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07017609
19/02/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07016132
19/02/2007 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
28/02/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
02/03/2007 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 300
06/03/2007 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
08/03/2007 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07018229
08/03/2007 Designación da Ponencia Comisión
08/03/2007 Acordo na comisión: Designación de Ponencia Rexistro de entrada: 07018240
12/03/2007 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
13/04/2007 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 332
18/04/2007 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
18/04/2007 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07020172
19/04/2007 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07020267
23/04/2007 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
23/04/2007 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
24/04/2007 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 340
24/04/2007 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 340
29/05/2007 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
04/06/2007 Publicación da lei BOPG Número: 366
12/06/2007 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07020414
12/06/2007 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 07020415
12/06/2007 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07020416
25/06/2007 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 378
25/06/2007 Publicación da lei no DOG DOG Número: 121
18/07/2007 Publicación da lei no BOE BOE Número: 171
saltar ao pe de páxina