saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000024

Detalle do expediente

Extracto: De emerxencias de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07016101

Data de creación: 10/01/2007

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
10/01/2007 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07016101
10/01/2007 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07016101
10/01/2007 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07016101
29/01/2007 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
29/01/2007 Asignación á Comisión polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
01/02/2007 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 278
01/02/2007 Publicación da iniciativa BOPG Número: 278
05/02/2007 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07017038
06/02/2007 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07015184
06/02/2007 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
09/02/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07017402
12/02/2007 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07015375
12/02/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07015376
12/02/2007 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
13/02/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
14/02/2007 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07017528
14/02/2007 Ampliación da prórroga do prazo de emendas Mesa do Parlamento
14/02/2007 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07015876
14/02/2007 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07015877
14/02/2007 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 287
15/02/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07017575
15/02/2007 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 288
16/02/2007 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 07017603
19/02/2007 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
19/02/2007 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
19/02/2007 Ratificación de ampliación da prórroga do prazo de emendas ao artic. Mesa do Parlamento
21/02/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07017659
21/02/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07017660
22/02/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07016146
27/02/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
27/02/2007 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
02/03/2007 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 300
03/03/2007 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 301
06/03/2007 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
07/03/2007 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07018151
08/03/2007 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07018228
09/03/2007 Designación da Ponencia Comisión
12/03/2007 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
11/04/2007 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 330
13/04/2007 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
13/04/2007 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07019275
16/04/2007 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07019290
17/04/2007 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 335
17/04/2007 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
17/04/2007 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
18/04/2007 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 336
24/04/2007 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
03/05/2007 Publicación da lei BOPG Número: 347
04/05/2007 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07018830
04/05/2007 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 07018831
04/05/2007 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07018832
15/05/2007 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 355
16/05/2007 Publicación da lei no DOG DOG Número: 94
08/06/2007 Publicación da lei no BOE BOE Número: 137
saltar ao pe de páxina