saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000032

Detalle do expediente

Extracto: de creación do Colexio Oficial de Enxeñeiras e Enxeñeiros Químicos de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07022747

Data de creación: 02/08/2007

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
02/08/2007 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07022747
02/08/2007 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07022747
02/08/2007 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07022747
06/08/2007 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
17/08/2007 Publicación da iniciativa BOPG Número: 402
04/09/2007 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
08/09/2007 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 404
10/09/2007 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07021706
12/09/2007 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 07023448
12/09/2007 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
14/09/2007 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07022046
27/09/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07023923
28/09/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07022373
02/10/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
04/10/2007 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07024043
05/10/2007 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07024070
05/10/2007 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 424
08/10/2007 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07024145
08/10/2007 Designación da Ponencia Comisión
09/10/2007 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07024159
15/10/2007 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
15/10/2007 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
09/11/2007 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 444
12/11/2007 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
15/11/2007 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 448
20/11/2007 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
27/11/2007 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
04/12/2007 Publicación da lei BOPG Número: 464
10/12/2007 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07025124
10/12/2007 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07025125
24/12/2007 Publicación da lei no DOG DOG Número: 247
saltar ao pe de páxina